NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Opleidingen

Opleidingen (4)

woensdag, 27 februari 2013 10:39

Aardappel Studie Centrum Kadercursus

Geschreven door

Algemene informatie ASC-kadercursus

 

Asc logo 220x220

Beste belangstellende,

Door de grote belangstelling is de komenden Kadercursus september 2019 helaas VOL.


Inschrijven voor een volgende cursus is wel mogelijk, maar deze start bij voldoende belangstelling in september 2021. Mocht er eerder voldoende deelname zijn dan start de cursus in september 2020.

 

De kadercursus van het Aardappel Studie Centrum voorziet in een brede orientatie en opleiding binnen de aardappelsector. Deze tweejarige cursus kent inmiddels een lange historie: In september 2019 zal de 33e editie van start gaan.

Voor wie?
De cursus is bestemd voor alle professionals in en rond het aardappelbedrijfsleven en interessant voor allen die kennis willen opdoen over de aardappelsector en alles wat daarmee samenhangt. Qua niveau dient de cursist in het bezit te zijn van minimaal een Havo-diploma of daaraan gelijkwaardige opleiding. Typerend is dat de kadercursus niet de diepte ingaat, maar bedoeld is om je kennis te laten maken met de “volle breedte” van de aardappelsector.

Duur en locatie(s):
De kadercursus duurt twee jaar (van september t/m juni) met in totaal circa 20 maandelijkse bijeenkomsten van één dag. De bijeenkomsten vinden deels plaats bij de NAK in Emmeloord, maar bestaat vooral uit excursies naar diverse bedrijven en instanties in combinatie met presentaties. We proberen eenmaal een tweedaags programma met overnachting in het programma op te nemen.

Studieprogramma:
Het studieprogramma is geheel toegesneden op het aardappelbedrijfsleven en is verdeeld over vier semesters. Aan het eind van elk semester wordt een schriftelijke toets afgenomen. De lesstof wordt uiteengezet door gespecialiseerde docenten en deskundigen uit de praktijk. Naast kennis van de sector is er ook aandacht voor meer algemene vaardigheden, zoals presenteren en goed communiceren. Cursisten die met goed gevolg hebben deelgenomen aan de tentamens ontvangen het ASC-kaderdiploma.

Inhoud cursus:
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de onderwerpen die in de kadercursus aan de orde komen:

 • Systeem van (pootaardappel) certificering (NAK)
 • Veredeling (bezoek aan een aardappelkweekbedrijf);
 • Bewaring (bezoek op locatie);
 • Ziekten, kwaliteit en gezond uitgangsmateriaal (met partijkeuringen, bezoeken aan veld, proefboerderij en laboratorium van de NAK);
 • Gewasbescherming, incl maatschappelijke aspecten
 • Wetenschappelijk en praktijk gericht onderzoek (WUR en PPO) met bezoeken aan onderzoeksinstituten;
 • Miniknollen productie (bezoek Westland)
 • Export (bezoek aan haven van Beverwijk)
 • Verwerking (bezoek aan AVEBE en andere verwerkers);
 • Kleinverpakking (bezoek aan inpak- en sorteerinrichting);
 • Publieke organisaties en hun betekenis voor de aardappelsector (met bezoek aan Ministerie LNV, VNO en Tweede Kamer);
 • Agrarische termijnmarkt (werking aardappeltermijncontract);
 • Bancaire aangelegenheden en geschilbemiddeling (bezoek aan hoofdkantoor RABO);
 • Zorgsystemen zoals Hygieneprotocol en Teeltvoorschriften;
 • Communicatie training;
 • Cursisten geven een presentatie over eigen werkzaamheden en bedrijf

De cursusdagen vinden zoveel als mogelijk plaats op de tweede of derde woensdag van de maand. Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk: De cursus biedt een uitgelezen kans om veel collega’s buiten het eigen bedrijf te leren kennen en daarmee een leuk en waardevol netwerk voor de toekomst op te bouwen.

 

Regels:

Bijwonen cursusdagen en tentamens
De cursus bestaat uit vier semesters, die afgesloten worden met een tentamen. Van de cursisten wordt verwacht, dat zij alle cursusdagen bijwonen en alle tentamens met goed gevolg afronden.

Communicatie per email
Het ASC secretariaat maakt zoveel mogelijk gebruik van communicatie per e-mail. Daarnaast maken we gebruik van een gezamenlijke map in de cloud (onedrive).

Verhindering / roken / mobiel
In geval van verhindering dient het ASC secretariaat, in verband met catering, tijdig geinformeerd te worden. Behoudens tijdens de pauzes is roken niet toegestaan en dienen mobiele telefoons te zijn afgezet.

Aantekeningen
De cursisten wordt aangeraden tijdens de lessen ook zelf aantekeningen te maken.

Beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging van de cursus vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

 

Kosten en inschrijving:
De 33e ASC-kadercursus start in september 2019 en loopt tot juni 2021. Deze omvat 20 bijeenkomsten. De cursusprijs bedraagt voor NAO-leden € 3.250 ex BTW, incl. vier tentamens, studiemateriaal, koffie/thee en lunches.

Inschrijving en inlichtingen via Karst Weening (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / tel: 06-30439635).

 

ASC cursus 2019/2021

 

 Inschrijfformulier eerstvolgende ASC cursus 2021/2023
(of eerder, september 2020, bij voldoende belangstelling)

 

maandag, 28 januari 2013 09:00

Cursus CKA / Aardappelkeurmeester

Geschreven door

Hier vindt u informatie over de CKA cursus / Aardappelkeurmeester

 

 

maandag, 28 januari 2013 10:07

Cursus

Geschreven door

De NAO biedt diverse cursussen aan afhankelijk van de vraag.  

Dit gaat om de volgende cursussen die op afroep aangeboden kunnen worden.

BCA, Basisbeoordeling Consumptie Aardappelen
CKG, Cursus Kwaliteit voor Gevorderden
CKI,  Cursus Kwaliteit voor Industrieaardappelen
CKT, Cursus Kwaliteit voor Tafelaardappelen

Cursus Aardappelbewaring

Cursus Gewasbescherming

U leest meer over de diverse cursussen bij de betreffende keuze uit het menu.

donderdag, 20 december 2012 06:46

Cursus Gewasbescherming

Geschreven door

De Nederlandse Aardappel Organisatie heeft opleiding hoog in het vaandel staan.

Het kaderpersoneel van de achterban wordt opgeleid middels de al meer dan 50 jaar bestaande cursus van het Aardappel Studie Centrum (ASC). Vanaf de negentiger jaren is het opleidingspakket uitgebreid met praktijkcursussen die door de buitendienst gegeven wordt aan medewerkers van bedrijven die zich met kwaliteit bezighouden. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld fritesfabrieken en kleinverpakkers.

Na de succesvol verlopen Gewasbeschermingscursus van eerdere jaren organiseert de NAO in 2013 deze cursus opnieuw. De heer Henk Jan Lutgert - die door de vorige cursisten unaniem als een uitermate bekwame en boeiende cursusleider werd gekenschetst - is ook voor deze cursus gestrikt. Gezien de grote hoeveelheid informatie is de cursus sinds 2011 met 1 dag uitgebreid naar 3 cursusdagen en 1 excursiedag.

Cursusplaats en data

De cursus zal plaatsvinden bij het Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten (HLB), Kampsweg 27, 9418 PD te WIJSTER (Drenthe)
Tevens is voorzien in een excursie bij een Gewasbeschermingsproducent.

Kosten

De kosten voor deze cursus  bedragen € 825,- voor NAO-leden en € 975,- voor niet leden. Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW en inclusief 3 cursusdagen, 1 excursiedag, cursusmateriaal, bewijs van deelname en diverse lunches/koffie/thee en drankjes. Aanmelden kan via het inschrijfformulier, dit kunt u downloaden.

Doelgroep

De doelgroep van de cursus bestaat met name uit teeltbegeleiders van handelshuizen en verwerkende industrieën, maar uiteraard kan een ieder die geïnteresseerd is in deze cursus zich aanmelden. Tijdens de cursus zal onder meer worden behandeld:

- Plantenziektekundige begrippen;
- Geïntegreerde gewasbescherming;
- Regelgeving (o.a. richtlijn 94/414, vernieuwde AM regelgeving 2010, quarantaine maatregelen);
- Indeling van gewasbeschermingsmiddelen: herbiciden, insecticiden/acariciden, nematiciden, fingiciden, mollusciciden en  doodspuitmiddelen. wie produceert wat;
- Aardappelziekten en hoe deze biologisch en chemisch te bestrijden; Onkruidbestrijding.
- Herkenning op `t veld (loof)
- Herkenning in/op knollen
- Ziekten zich onder (tropische) diverse klimatologische omstandigheden

De cursus zal in totaal drie dagen duren, verdeeld in 3 opleidingsdagen en 1 excursiedag. Als cursusleider is de Nederlandse Aardappel Organisatie erin geslaagd een topper aan zich te binden, te weten de heer H.J. Lutgert.

De heer Lutgert is na zijn middelbare school gaan studeren aan RHLS te Groningen. In 1968 werd hij werkzaam als assistent onderzoeker bij de toenmalige Stichting Interprovinciaal Onderzoekcentrum het latere Stichting Bodemziekten (nu Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten) te Assen. Hij slaagde in die tijd voor het ingenieursexamen Nematologie (LU-Wageningen). Tot 1984 hield hij zich bezig met onderzoek naar praktijk gerichte oplossingen betreffende nematoden en bodemgebonden ziekteproblemen in de fabrieksaardappelteelt in NO Nederland.

Vanaf 1984 tot 2008 was Lutgert werkzaam bij Cebeco Agrochemie als Product Manager/plantenziektespecialist in alle onderdelen van de Nederlandse landbouw, met als taak verzamelen van kennis en kennisoverdracht betreffende gewasbeschermingsmiddelen en oplossingen aan aangesloten Coöperaties en haar vertegenwoordigers. Lutgert heeft zitting gehad in vele aan gewasbescherming gelieerde werkgroepen. Sinds oktober 2008 is de heer Lutgert met vroeg pensioen en op dit moment is hij betrokken bij enkele grote buitenlandse projecten als specialist akkerbouwmatige teelten.