NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Cursus Gewasbescherming

De Nederlandse Aardappel Organisatie heeft opleiding hoog in het vaandel staan.

Het kaderpersoneel van de achterban wordt opgeleid middels de al meer dan 50 jaar bestaande cursus van het Aardappel Studie Centrum (ASC). Vanaf de negentiger jaren is het opleidingspakket uitgebreid met praktijkcursussen die door de buitendienst gegeven wordt aan medewerkers van bedrijven die zich met kwaliteit bezighouden. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld fritesfabrieken en kleinverpakkers.

Na de succesvol verlopen Gewasbeschermingscursus van eerdere jaren organiseert de NAO in 2013 deze cursus opnieuw. De heer Henk Jan Lutgert - die door de vorige cursisten unaniem als een uitermate bekwame en boeiende cursusleider werd gekenschetst - is ook voor deze cursus gestrikt. Gezien de grote hoeveelheid informatie is de cursus sinds 2011 met 1 dag uitgebreid naar 3 cursusdagen en 1 excursiedag.

Cursusplaats en data

De cursus zal plaatsvinden bij het Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten (HLB), Kampsweg 27, 9418 PD te WIJSTER (Drenthe)
Tevens is voorzien in een excursie bij een Gewasbeschermingsproducent.

Kosten

De kosten voor deze cursus  bedragen € 825,- voor NAO-leden en € 975,- voor niet leden. Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW en inclusief 3 cursusdagen, 1 excursiedag, cursusmateriaal, bewijs van deelname en diverse lunches/koffie/thee en drankjes. Aanmelden kan via het inschrijfformulier, dit kunt u downloaden.

Doelgroep

De doelgroep van de cursus bestaat met name uit teeltbegeleiders van handelshuizen en verwerkende industrieën, maar uiteraard kan een ieder die geïnteresseerd is in deze cursus zich aanmelden. Tijdens de cursus zal onder meer worden behandeld:

- Plantenziektekundige begrippen;
- Geïntegreerde gewasbescherming;
- Regelgeving (o.a. richtlijn 94/414, vernieuwde AM regelgeving 2010, quarantaine maatregelen);
- Indeling van gewasbeschermingsmiddelen: herbiciden, insecticiden/acariciden, nematiciden, fingiciden, mollusciciden en  doodspuitmiddelen. wie produceert wat;
- Aardappelziekten en hoe deze biologisch en chemisch te bestrijden; Onkruidbestrijding.
- Herkenning op `t veld (loof)
- Herkenning in/op knollen
- Ziekten zich onder (tropische) diverse klimatologische omstandigheden

De cursus zal in totaal drie dagen duren, verdeeld in 3 opleidingsdagen en 1 excursiedag. Als cursusleider is de Nederlandse Aardappel Organisatie erin geslaagd een topper aan zich te binden, te weten de heer H.J. Lutgert.

De heer Lutgert is na zijn middelbare school gaan studeren aan RHLS te Groningen. In 1968 werd hij werkzaam als assistent onderzoeker bij de toenmalige Stichting Interprovinciaal Onderzoekcentrum het latere Stichting Bodemziekten (nu Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten) te Assen. Hij slaagde in die tijd voor het ingenieursexamen Nematologie (LU-Wageningen). Tot 1984 hield hij zich bezig met onderzoek naar praktijk gerichte oplossingen betreffende nematoden en bodemgebonden ziekteproblemen in de fabrieksaardappelteelt in NO Nederland.

Vanaf 1984 tot 2008 was Lutgert werkzaam bij Cebeco Agrochemie als Product Manager/plantenziektespecialist in alle onderdelen van de Nederlandse landbouw, met als taak verzamelen van kennis en kennisoverdracht betreffende gewasbeschermingsmiddelen en oplossingen aan aangesloten Coöperaties en haar vertegenwoordigers. Lutgert heeft zitting gehad in vele aan gewasbescherming gelieerde werkgroepen. Sinds oktober 2008 is de heer Lutgert met vroeg pensioen en op dit moment is hij betrokken bij enkele grote buitenlandse projecten als specialist akkerbouwmatige teelten.

 

Meer in deze categorie: Cursus »