NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Nieuws

Nr21b partijkeuring news1NAO en NAK hebben afgelopen vrijdag samen weer invulling gegeven aan de jaarlijkse partijkeuringsbijeenkomsten op de locaties van NAK in Emmeloord. Beide sessies waren volledig bezet met in totaal zo’n 60 buitendienst medewerkers van de NAO leden.

Na een overzicht door NAK van de resultaten van de nacontroles en een diepere inkijk in de virusproblematiek konden er vragen gesteld worden. Daarna werd er door de NAK keurmeesters een toelichting gegeven bij diverse bakken aardappels over het oordeel mede afhankelijk van de bestemming.

Al met al een hele nuttige vroegtijdige afstemming tussen de handelsbedrijven en NAK.

Informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Nr21b partijkeuring news2  Nr21b partijkeuring news3 

Nr20a Boot ladenOm onduidelijke redenen kwamen 3 verschillende afdelingen van Libische Ministry of Agriculture de afgelopen maanden met een eigen versie van de Decree voor seed potatoes. De ene nog strikter dan de andere. De NVWA moest daarom schurftschaal 1 en vrij van grond eisen en de sortering beperken tot 55mm.

Voorheen was Libië een mooie bestemming voor de grove sortering. Door de nieuwe eisen dreigden echter duizenden tonnen “Libisch pootgoed” te eindigen als veevoer.

De financiële consequenties hiervan behoeven geen verdere uitleg.

Mede door de oorlogssituatie, waardoor de Nederlandse ambassade in Tripoli verlaten was,  bleek het niet eenvoudig om uit te vinden wie er in Libië echt aan de “fyto sanitaire” touwtjes trekt. Door binnen NAO verband samen op te trekken hebben een aantal exporteurs en hun Libische importeurs, geleidelijk meer duidelijkheid weten te krijgen en de juiste argumenten op tafel gelegd. Na een langdurig proces is het vlak voor de start van de export gelukt om de nieuwe eisen terug gedraaid te krijgen. Maandenlange inzet heeft er misschien alleen maar toe geleid dat er niets gaat veranderen, maar de markt voor grove poters blijft daarmee gelukkig wel behouden.

Meer informatie: Karst Weening, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr20a Grof pootgoed   Nr20a Inspectie Beverwijk

Nr19a CIPC newsNa een eerste inventarisatie van alternatieve kiemremmingsmiddelen voor de verre export, is de Stichting NAO-Projecten gestart met een vervolgonderzoek. Dit bestaat uit experimenteel onderzoek waarbij zo’n 20 verschillende combinaties van kiemremmingsmethoden wordt uitgeprobeerd. De experimenten gaan uit van uiteenlopende behandelingen van Colomba’s en Fontane’s gedurende de teelt, bewaring, verpakken en transport. De ruim 20 deelnemende bedrijven hopen met het onderzoek meer zicht te krijgen in de meeste geschikte combinaties van behandelingen. Het onderzoek ondersteunt tevens een aanvraag voor een tijdelijke vrijstelling van het gebruik van CIPC voor de verre export.

De deelnemende bedrijven roepen hun collega’s nadrukkelijk op om zich bij het project aan te sluiten. Zonder goede kiemremmingsmethoden komt de verre export van consumptieaardappelen en bovenmaatse poters in het gedrang. De deelnemers zijn exporteurs, pootgoedhandelaren en sorteer- en verpakkingsbedrijven.

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr18c PotatoN newsDe aardappelbeurs PotatoNL, het samenwerkingsverband van NAO, LNCN, ZLTO en VAVI, is per woensdag 11 september jl. weer gaan noteren. Met ingang van dit seizoen wordt er een keer per week genoteerd op woensdag. Hiermee zijn de dinsdag en donderdag noteringen vervallen.

De evaluatie van afgelopen 2 seizoenen heeft geleerd dat in het algemeen de 2 noteringen van deze dagen  niet of nauwelijks verschilden. Een ander belangrijk reden is dat de tijdsbelasting voor de noteerders fors is geweest. Met een keer per week (de noteringscommissie vergadert telefonisch en indien nodig fysiek) is het jaarrond wel goed in te vullen. Het protocol en reglement voor seizoen 2019/2020 staan op de website van PotatoNL ( www.potatonl.com ). Ook is daar wekelijks op woensdag de recente notering te vinden.

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr18a news2Tijdens de recent gehouden conferentie van de African Potato Association in Kigali heeft de NAO op verzoek van Agriterra een aantal Oost Afrikaanse coöperaties begeleid. Doel was om op deze wijze de stem van telers en ook van de private sector beter te laten doorklinken. Tot dusver was dit forum namelijk puur  wetenschappelijk ingestoken. Hoewel er nog flinke weg te gaan is voordat het aardappel onderzoek in Afrika goed zal aansluiten op de behoefte uit de praktijk, zijn er wel een aantal positieve ontwikkelingen zichtbaar. Zo komt er geleidelijk meer ruimte voor private bedrijven.

 

Het bezoek aan Rwanda is ook benut voor gesprekken met vertegenwoordigers van het internationale onderzoeks instituut CIP en de Rwandese overheid. Het recent aangestelde management van het CIP komt deels vanuit de private sector en dit geeft voor de toekomst zicht op een betere samenwerking met het internationale bedrijfsleven. We hebben een presentatie kunnen geven over de rol van internationale bedrijven voor de ontwikkeling van de lokale sector. Samen met de landbouwraad is met de DG van het Rwanda Agricultural Research gesproken over het vereenvoudigen van de procedures van rassentoelating en de mogelijke import van pootgoed. Mogelijk komt de DG van het RAB in oktober naar Nederland.

Meer informatie: Karst Weening (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr18a news3  Nr18a news4 

Nr17b PE2019 news1Met een innemend betoog gaf Bernard Lefèvre, voorzitter van de Belgische Frituristenbond, het belang aan van de fritescultuur in België. Hij deed zijn presentatie tijdens de netwerkreceptie in het NAO-Holland-Paviljoen op Potato Europe 2019 in Kain (België).
De Nederlandse Landbouwraad in Brussel, Nico van Opstal, en NAO-directeur Dick Hylkema, gaven het startsein van de druk bezochte receptie. Voor de stand en receptie ontving de NAO financiële ondersteuning van de Nederlandse ambassade in Brussel en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Van Opstal deed onder begeleiding van het NAO-secretariaat een rondje onder de standhouders in het paviljoen en daarbuiten. Het paviljoen en de standhouders ontvingen vele bezoekers. De standhouders op het paviljoen waren: Schaap Holland, GeJo/Smartgrader, Aurea Imaging, Potato Business School/Agro Food Cluster, Restrain, Plantera, Perfect Plants, Nedato, Den Hartigh, De Nijs en Aardappelwereld.

De NAO organiseert op Potato Europe 2020 in Frankrijk wederom een Holland-paviljoen in samenwerking met het ministerie en de Nederlandse Landbouwraad in Parijs.

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr17b PE2019 news2  Nr17b PE2019 news3 
Nr17b PE2019 news4  Nr17b PE2019 news5 
Nr17b PE2019 news6  Nr17b PE2019 news7 
Nr17b PE2019 news11  Nr17b PE2019 news10 
Nr17b PE2019 news9  Nr17b PE2019 news12 

Nr16b Uitnodiging HP newsLeden en relaties van de NAO zijn van harte welkom op de receptie aan het einde van de eerste beursdag van Potato Europe 2019.

De receptie op woensdag 4 september 2019. Aanvang is om 17.30 uur in het NAO-Holland paviljoen.

De Nederlandse Landbouwraad in België, Nico van Opstal, en Dick Hylkema, NAO-directeur openen de receptie. Gastspreker is Bernard Lefèvre, voorzitter van de Belgische frituristenbond Navefri. Ook de Belgische en andere buitenlandse relaties van NAO-leden zijn van harte welkom op de receptie.

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr16c Pak stof aan newsStof dat vrijkomt bij het sorteren of verpakken van aardappelen vormt een gezondheidsrisico. Stof bevat schadelijke deeltjes. Dat geldt voor vaste droge stof, maar ook voor nevel en gassen. Het gaat vaak om heel fijne deeltjes van planten (pollen) en om kwartsstof uit zand of klei. Vooral kleine deeltjes kunnen diep in de longen doordringen en daar schade aanrichten.

Om het risico op blootstelling te verminderen kunnen medewerkers en ondernemers maatregelen nemen. Aardappelveredelingsbedrijf Mantsholt won met de genomen maatregelen eerder dit jaar de Goede Praktijken Competitie 'Veilig werken met stoffen 2019'. De brochure Stof Pak ’t Aan geeft tips om de risico’s te verminderd. De NAO is betrokken bij de stuurgroep Stof Pak ’t Aan.

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr16a Erwinia 3De deelnemers van het project ‘PPS Bodemweerbaarheid Erwinia’ brachten in juli 2019 een bezoek aan het proefveld bij SPNA in Munnekezijl.

Het doel van het project is om kennis te vermeerderen over de weerbaarheid van de aardappelknol tegen biotische stressfactoren.

De onderzoekers van Wageningen University & Research nemen naast de weerbaarheid tegen Erwinia ook weerbaarheid tegen Rhizoctonia mee in het onderzoek.

De deelnemers aan het project zijn Agrico, Averis, Europlant, HZPC, IPM, Stet Holland en ZAP/Semagri. De Stichting NAO-Projecten faciliteert het onderzoek.

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Foto’s: Jan Gottschall

Nr16a Erwinia 2  Nr16a Erwinia 3
Nr16a Erwinia 1 Nr16a Erwinia 4
 Nr16a Erwinia 5  Nr16a Erwinia 6
   

Logo PCCDe PCC Werkgroep Hygiëneprotocol Ringrot adviseert pootgoedhandelshuizen goed te controleren of een pootgoedteler is gecertificeerd. Het PCC Hygiëneprotocol Ringrot schrijft voor dat gecertificeerde pootgoedhandelshuizen alleen pootgoed mogen verhandelen van gecertificeerde telers. Pootgoedhandelshuizen kunnen controleren of hun teler is gecertificeerd, via het OPG-bestand dat de NAK dagelijks stuurt. Handelshuizen kunnen de status ook controleren via het NAK-loket.

Pootgoedhandelshuizen en pootgoedtelers die pootgoed aankopen van niet gecertificeerde telers lopen het risico om een kritische tekortkoming opgelegd te krijgen. De bedrijven krijgen van de NAK in dat geval 21 dagen de gelegenheid om een beterplan op te stellen. Na beoordeling door de procesmanager van de NAK, kan hij de kritische tekortkoming voorwaardelijk maken. Indien de NAK de overtreding in 2020 wederom vaststelt, verliest het pootgoedhandelshuis of de pootgoedteler zijn certificaat.

De Pootaardappel Contact Commissie is een gezamenlijke commissie van LTO en NAO. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van NAO, LTO, NAV, Cumela, NAK en NVWA. Ook pootgoedhandelshuizen en professionele sorteerbedrijven zitten in de werkgroep.

Diverse documenten, handleidingen, vertalingen, toegelaten middelen, erkende bedrijven enz. vindt u op de NAO website hier

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Pagina 7 van 9