NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Nieuws

Informatie over Coronavirus vindt u via deze link www.vno-ncw.nl/coronavirus

 

Nr4a rwanda news2Hoewel het een klein land is, teelt Rwanda een groot areaal aan aardappelen. Voor Afrikaanse begrippen is het land veilig en goed georganiseerd. Niettemin zijn we ondanks herhaalde pogingen er in de afgelopen jaren niet in geslaagd om qua registratie van Nederlandse rassen en toegang van pootgoed, enige voortgang te boeken.

In 2018 heeft het land de strategie gewijzigd naar een “private sector led growth” en men zegt te streven naar investeringen door de internationale private sector. Dit was aanleiding voor het ontvangen van een tweetal delegaties. Op 13 december heeft Patrick Karangwa, de Director General van de Rwanda Agricultural Board, samen met Carina Meijes, de Nederlandse landbouwraad in Kigali een bezoek gebracht aan de Nederlandse aardappelsector.

Vervolgens hebben we op 6 februari aan een grotere delegatie vanuit de voorlichtdienst uitleg gegeven over de Nederlandse aardappelsector en met name het samenspel tussen overheid en private sector. Uit de discussies bleek dat de wil tot samenwerking met de internationale private sector wel aanwezig is. Anderzijds ontbreekt het nog aan een realistisch begrip van wat daarvoor aan Rwandese kant nodig is. Dit proces zal in Rwanda nog de nodige tijd vergen.

Informatie: Karst Weening, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr4a rwanda news3 Nr4a rwanda news3
   
Nr4a rwanda news4 Nr4a rwanda news5
   

Nr4b PttP newsDe promotie werkgroep van de Power to the Pieper campagne kwam afgelopen donderdag bij elkaar. De groep bestaat uit marketing en communicatie medewerkers van een aantal deelnemende bedrijven en staat onder leiding van projectleider Zsuzsan Proos. Ook de NAO is betrokken. Nieuw toegetreden is de marketing directeur Amal Kamar van CêlaVita.

Doel van de bijeenkomst was ten eerste het vervolmaken van het plan 2020. Dit is het laatste jaar van de huidige 3-jarige campagne. Er werd o.a. gesproken over – naast de lopende social media campagne - een specifieke influencer in te schakelen om de boodschap t.a.v. de waarden van de aardappel verder voor het voetlicht te krijgen. Ten tweede is er gesproken over de voorbereidingen om tot een nieuwe campagne 2021-2023 te komen. De deelnemende bedrijven in de werkgroep zijn positief om tot een vervolg te komen gezien de resultaten van de eerste campagnes.

In juni van dit jaar zal een bijeenkomst met de huidige financiers worden georganiseerd om te spreken over de afgelopen campagne en de contouren van een driejarig vervolg. Doel is om te blijven werken aan het imago van de aardappel, de toegevoegde waardes en het gebruik.

 

informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr3a Cipc newsNAO organiseerde op vrijdag 31 januari 2020 voor kleinverpakkers en voor leveranciers van koelverse aardappelen een bijeenkomst over het verdwijnen van CIPC in Houten. Kiemremmingsmiddelen met deze werkzame stof mogen vanaf 8 januari 2020 niet meer worden verkocht. De opgebruiktermijn in de EU is 8 oktober 2020, maar sommige EU-landen en toeleveranciers hanteren juli 2020 als opgebruiktermijn.

Grote pijnpunten zijn het ontbreken van alternatieve kiemremmingsmiddelen voor de export, en op termijn verdwijnen van de huidige mrl van 10 ppm.

 

Bewaarschuren zijn vervuild met CIPC en contamineren de aardappelen. Hierdoor blijft een zekere toegestane residuwaarde nodig. De kleinverpakkers maken zich ook grote zorgen over het residuniveau dat supermarktketens gaan eisen.

NAO is mede-initiatiefnemer van de brief die BO Akkerbouw heeft gestuurd aan LNV om te komen tot een gesprek met LNV over de problematiek. NAO werkt bovendien in overleg met de kleinverpakkers en leveranciers van koelverse aardappelen aan een risicoanalyse voor de aanvoer en verwerking van aardappelen.

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr3b eep news2ABN AMRO bood tijdens zijn bijeenkomst ‘Van verliesmodel naar verdienmodel’ op woensdag 29 januari 2029 ruimte aan het onderzoeksprogramma ‘PPS Echte en Eerlijke Prijs‘ om zich te profileren.

In een aparte sessie kregen de bezoekers uitleg over de PPS, waarin ook een casus tafelaardappel is verwerkt. Aan deze casus doen Jac. van den Oord en Nedato via de Stichting NAO-Projecten mee.

Nr3b eep news1

 

 

 

In de ABN-AMRO-bijeenkomst gingen onderzoekers en bedrijfsleven in op het fenomeen echte prijs, een prijs waarin de externe effecten op bijvoorbeeld natuur en milieu worden uitgedrukt in geld. Het eerlijk verdelen van deze prijs over de keten is lastig te realiseren.

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Link naar PPS Echte en Eerlijke Prijs https://www.wur.nl/nl/project/Echte-en-eerlijke-prijs-voor-duurzame-producten.htm

 

 

 

Nr3b eep news3   Nr3b eep news4

 

 

Nr2a Horecava news1Op de Horecava – de grote Horeca beurs in de Amsterdamse RAI – was uiteraard ook aan aantal NAO leden vertegenwoordigd. Schaap Holland, Peka Kroef, Quik’s, Aviko en McCain gaven acte de présence. Opvallend was het steeds meer culinaire gehalte rondom de aardappel en de friet. Ook verse friet kreeg de aandacht alsmede een verder toenemend aantal verfijnde aardappelproducten voor de horeca, zoals bijv. snel te maken gebakken aardappels.

 

 

 

Op het innovatiepaviljoen waren ook aardappel zaken te zien zoals een “frietje precies” (een productontwikkeling van Jacob van den Borne en de provincie Noord Brabant), een bio-friet schaaltje en een Empotato (aardappelsnack) als variant op de Empenada (gevuld deeg).

Tot slot was een opvallende ontwikkeling de opkomst van alcoholvrij bier en wijn alsmede vega voeding.

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr2a horecava news4  Nr2a horecava news5 
   
Nr2a horecava news4  Nr2a horecava news4 
   
Nr2a horecava news4  Nr2a horecava news4 
   
Nr2a horecava news4  Nr2a horecava news4 
   

Op 12 december j.l. heeft de kadercursus een bezoek gebracht aan Den Haag, een vast onderdeel van de cursus. Voorgaande jaren moesten we nog wel eens uitleggen dat de Haagse politiek en de bijbehorende lobby ook voor de praktijk van onze sector echt van belang is. Die toelichting was dit jaar overbodig.

In de Malietoren hebben VNO en NAO verteld hoe de lobby richting politiek, de Ministeries en in toenemende mate ook Brussel, in zijn werk gaat. Vervolgens heeft Geert Pinxterhuis namens de Branche Organisatie Akkerbouw het Actieplan Plantgezondheid toegelicht. Geert heeft daarbij iedereen opgeroepen om vooral ook zelf actief te communiceren richting “maatschappij”, en bijvoorbeeld op de voetbalclub en schoolplein het echte verhaal van onze sector te vertellen.

Na een rondleiding in de Tweede Kamer is de dag afgesloten met een uitgebreid gesprek en een inhoudelijke discussie met Helma Lodders, de landbouwwoordvoerster van de VVD.

 

Meer informatie: Karst Weening (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Nr1a ASC DH news1 Nr1a ASC DH news2
   
Nr1a ASC DH news3 Nr1a ASC DH news4

 

 

NR24a afscheid news1Nematoloog Loes de Nijs heeft maandag 16 december afscheid genomen bij de NVWA. Zij werkte vele jaren als nematoloog voor het laboratorium en heeft ook vele contacten gehad in de aardappelsector. Bijvoorbeeld over het dossier AM.

NR24a afscheid news2

 

 

 

 

 

 

Er is ter gelegenheid van haar afscheid een mini-symposium georganiseerd over de nieuwe EU regelgeving t.a.v. plantgezondheid.

De NAO was gevraagd om haar namens het bedrijfsleven toe te spreken De NAO heeft het belang van een goed fytosanitair systeem onder de aandacht gebracht, alsmede het grote belang van deskundigheid en een goede bezetting bij de overheidsdiensten.

 

De toespraak van Dick Hylkema is bijgaand toegevoegd.

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Nr24a Oezbekistan news1Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) organiseert in de week van 9 maart 2020 een agro handelsmissie naar Oezbekistan. De Nederlandse ambassade in Moskou bereidt deze derde missie voor in samenwerking met de Nederlandse Honorair Consul in Tasjkent.

De Nederlandse ambassadeur Rob Swartbol en landbouwraad Meeuwes Brouwer in Moskou leiden de missie, die dit keer de hoofdstad Tasjkent en de regio Samarkand aan doet. In de betreffende week wordt in Tasjkent de internationale beurs 'AgroWorld Oezbekistan 2020' gehouden. Samarkand is een van de grootste en belangrijkste (landbouw)economische regio's in het land.

Indien u geïnteresseerd bent in deelname in aan de missie, kunt u zich uiterlijk op vrijdag 31 januari 2020 aanmelden en laten registreren bij de Nederlandse ambassade in Moskou door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van 'Agricultural Trade Mission Uzbekistan'.

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

 

Nr23b Importverbod newsPer 14 december 2019 vervangen twee nieuwe Europese Verordeningen de huidige Europese fytorichtlijn. De twee nieuwe verordeningen zijn de Plantgezondheids-verordening en de Controleverordening.

Voor de aardappelhandel zijn belangrijke punten:

1. Voor de import van consumptieaardappelen in de EU geldt een grondnorm van 1 procent (was 2 procent);

2. Importeurs blijven hun importinspectie aanvragen via Client Import. Dit programma krijgt een koppeling met het Europese systeem Traces;

 

3. De layout van het fytocertificaat verandert. Tevens vervangt het EU-pre-exportcertificaat het EU-communicatiedocument;

4. De lijst van producten waarvoor een importverbod in de EU geldt, is aangepast. De EU verbiedt de import van de Prinsessenknol (Ullucus Tuberosum);

5. M. Chitwoodi blijft een Q. Desondanks eist de EU geen uitroeiing bij een vondst. Een besmette partij pootaardappelen verliest de pootgoedstatus. Het Nederlandse beleid blijft ongewijzigd. De EU verplicht lidstaten om serieus te monitoren op de aanwezigheid van M. Chitwoodi binnen de eigen grenzen.

 

Zie voor informatie van de NVWA over de wijzigingen:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/fytosanitaire-wetgeving-vanaf-14-december-2019

 

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Pagina 6 van 9