NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Nieuws

Nr11b hip newsHolland Innovative Potato (HIP) heeft een eigen website. De onderzoeksvereniging bestaande uit 11 bedrijven uit de gehele aardappelketen heeft inmiddels een uitgebreid onderzoeksprogramma ontwikkeld. De overheid middels LNV en NWO financieren hier aan mee, maar ook de bedrijven leggen cash geld neer alsmede plegen zij ook eigen inzet t.b.v onderzoek. De WUR voert ook veel van het onderzoek uit. Doel is met name nieuwe kennis te ontwikkelen over de aardappelplant die een weerbare, kennisrijke en toekomstbestendige aardappelketen dichterbij brengt.

 

NAO en VAVI faciliteren de vereniging HIP. Bij de NAO gebeurt dat o.a. via het voeren van de financiële administratie, deelname in de stuurgroep en een deel communicatie. De genoemde website is ontwikkelt door de NAO gebruikmakend van de input vanuit HIP.

Om een kijkje te nemen: www.hollandinnovativepotato.nl

 

Meer info: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

N11a voer newsDoor het overschot aan aardappelen is de afzet van aardappelen als veevoer actueel. Net als voor de afzet voor menselijke consumptie gelden certificaateisen.

Als voeraardappelen naar een melkveehouder gaan, geldt veelal dat de melkveehouder is gehouden aan het certificeringsysteem Keten Kwaliteit Melk (KKM). Dit systeem is opgelegd door de zuivelfabrieken, en eist dat de leverancier van voeraardappelen staat vermeld op de ‘witte lijst’ van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

Om op die lijst te komen, moet de handelaar aangesloten zijn bij SecureFeed. De handelaar moet tevens GMP+-gecertificeerd zijn, en moet beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.

Handelaren met de NAO Hygiënecode-GMP mogen voeraardappelen leveren aan GMP+-gecertificeerde handelaren. Levering aan melkveehouders is echter niet toegestaan.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor de compensatieregeling van RVO, is het advies om de hoeveelheden en prijzen goed vast te leggen. Ter versterking van de onderbouwing van de compensatieaanvraag is het advies om voeraardappelen via voeraardappelhandelaren af te zetten die beschikken over de benodigde certificeringen.

 

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Maries Elemans (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

WITTE LIJST NZO: https://www.nzo.nl/media/uploads/20200420-NZO-WITTE-LIJST.pdf

 

Nr10b PE newsIn het NAO/Holland Paviljoen op Potato Europe 2020 in Frankrijk zijn nog stands beschikbaar. De stands komen in een grote Holland-tent. Daarin komt de gebruikelijke lounge, van waaruit de standhouders van catering worden voorzien. De tent biedt ruimte aan grote (12 vierkante meter) en kleinere stands (9 vierkante meter).

In het lounge deel organiseren NAO en de Nederlandse Landbouwraad in Parijs een netwerkreceptie op de eerste dag van de beurs. De beurs vindt plaats op woensdag 2 en donderdag 3 september 2020. De beurs is in Villers-Saint-Christophe.

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

UITNODIGING DEELNAME POTATO EUROPE 2020

 

Nr9a HygCode newsNAO wees houders van de NAO Hygiënecode-GMP vorige week op de certificeringseisen bij de afzet van het overschot aan fritesaardappelen als veevoer. Aardappelhandelaren met de NAO-Hygiënecode-GMP mogen voeraardappelen afzetten aan GMP+-erkende afnemers met gebruikmaking van GMP+-erkende transporteurs. GMP+-erkende afnemers met een vermelding bij SecureFeed en op de ‘witte lijst’ van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) mogen de aardappelen vervolgens afleveren aan melkveehouders.

 

 

Deze werkwijze geeft de melkveehouder een extra borging voor de voedselveiligheid van zijn voeraardappelen. Bedrijven die zijn gecertificeerd voor de NAO Hygiënecode-GMP mogen de aardappelen niet rechtstreeks afzetten aan een melkveehouder.

De lijst GMP+ -gecertificeerde bedrijven en de lijst bedrijven met de NAO Hygiënecode (-GMP) vindt u op de websites van respectievelijk GMP+ en NAO.

Bedrijven die de voorschriften van de NAO Hygiënecode (-GMP) volgen, voldoen aan de voedsel-veiligheidseisen voor de afzet van ongeschilde consumptieaardappelen en zoete aardappelen voor humane consumptie.

De te verwachte grote stroom aan voeraardappelen is het gevolg van het wegvallen van de afzet van fritesaardappelen aan de verwerkende industrie. Telers van fritesaardappelen kunnen binnenkort een compensatie aanvragen. BO Akkerbouw adviseert voor de afzet van aardappelen als veevoer gebruik te maken van handelaren en verwerkers die GMP+ zijn gecertificeerd (en zijn vermeld bij FeedSecure en op de witte NZO-lijst) of werken volgens de NAO Hygiënecode-GMP.

 

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Maries Elemans (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Lijst deelnemers NAO Hygiënecode-GMP: https://www.nao.nl/nl/erkenningen/nao-hygienecode

Lijst GMP+ : https://portal.gmpplus.org/nl-NL/cdb/certified-companies/

SecureFeed : https://www.securefeed.eu/nl/deelnemers/deelnemerslijst

 

Nr7a CIPC Infographic newsDe Europese aardappelketen heeft een handleiding opgesteld voor het reinigen van bewaarschuren van chloorprofam. De handleiding bundelt de huidige kennis over reiniging van chloorprofam en is gebaseerd op onderzoek in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De handleiding ondersteunt telers met bewaarschuren in het bereiken van maximale reductie van residuen van chloorprofam. Aanleiding is het verbod op kiemremmingsmiddelen met chloorprofam vanaf 31 juli 2020. Telers dienen alle bewaarschuren met een ‘chloorprofam-verleden’ te reinigen voordat ze de oogst 2020 inschuren.

De Nederlandse afstemming over het onderzoek naar het schoonmaken van bewaarloodsen, het aandacht vragen voor de tijdelijke MRL en het NAO-onderzoek naar alternatieven voor de verre export vindt plaats in de Taskforce Kiemremming van BO-Akkerbouw, waarvan NAO de initiatiefnemer is. 

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Dick Hylkema (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

U vindt alle informatie op onze website hierhttps://nao.nl/nl/erkenningen/protocol-schoonmaak-cipc

 

Nr7d Tierips news1Met ingang van 1 april 2020 start NAO met het uitleveren van nieuwe tierips voor transportmiddelen voor het losse vervoer van pootgoed. Deze tierips zijn voorzien van het NAO-logo. De huidige tierips blijven geldig tot 1 mei 2022. Reden voor de PCC Werkgroep Hygiëneprotocol om over te gaan op nieuwe tierips is het vergroten van de herkenbaarheid.

Transporteurs en wasplaatsen maken voor het verzegelen van gereinigde transportmiddelen gebruik van de tierips. De nieuwe tierips zijn net als de voorgaande tierips voorzien van een uniek nummer, en een wit vlak voor het vermelden van de einddatum van reiniging.

Het PCC Hygiëneprotocol Ringrot is een ketenerkenning om de risico’s op verspreiding van het quarantaine organisme in de pootaardappelketen zoveel mogelijk te beperken.

Nr7d Tierips news2PCC staat voor Pootaardappel Contact Commissie en is een gezamenlijke commissie van NAO en LTO. In de PCC Werkgroep Hygiëneprotocol zijn ook NAV, VAVI, NAK, NVWA, Cumela en transporteurs vertegenwoordigd. De voorzitter van LTO Werkgroep Pootaardappelen is voorzitter van de PCC en de werkgroep. NAO voert het secretariaat van de PCC en de werkgroep.

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Maries Elemans (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr6b bo chitwoodi newsVideo’s over aanpak M. Chitwoodi

De Stuurgroep van het Plan van Aanpak Chitwoodi lanceert een aantal filmpjes om telers te stimuleren om actie te ondernemen tegen M. Chitwoodi. Ze geven inzicht en praktische tips om verspreiding te voorkomen en daarnaast uitleg over inundatie. Dat blijkt een zeer effectieve biologische bestrijdingsmethode van M. Chitwoodi en andere nematoden.

De video’s zijn gefinancierd vanuit reserves van het voormalige Productschap Akkerbouw. NAO heeft zitting in de stuurgroep.


Links naar de video’s staan op de site van BO Akkerbouw.

https://bo-akkerbouw.nl/NL/nieuwsitems/nieuwsitem/120

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

 

Nr5a cor newsEr is heel veel aan de hand in de wereld, qua gezondheid allereerst natuurlijk. Maar ook de economie is flink stilgelegd als gevolg van de beperkende maatregelen om besmetting te voorkomen. De NAO wenst de leden heel veel succes met het omgaan met deze crisis in de eigen bedrijven. Er zijn bedrijven die het werk niet aankunnen, bijv. in de tafelaardappelmarkt, terwijl in de horecamarkt de vraag compleet is weggevallen en daardoor bedrijven deels stil vallen. Export en pootgoed loopt (op basis van signalen) redelijk tot goed door, transport is cruciaal.

 

Ook al verschilt het per bedrijfssituatie, een ieder wordt geraakt door deze crisis, op de korte termijn en anders op de wat langere termijn. Verbazing en onzekerheid overheerst wat wij merken in onze contacten. De NAO doet wat we kunnen zowel t.a.v. communicatie, contact met de overheid over de schade en ook om de andere dossiers zoveel mogelijk te laten doorgaan.
 

Informatie via de NAO website

Op onze website zijn t.a.v. corona in de ledenschil diverse zaken te vinden rondom corona: berichtgeving rijksoverheid, updates van de landbouwraden in diverse landen, nieuws vanuit de NVWA, Transport en Logistiek, verzekeringszaken en nieuws vanuit VNO NCW.
 

Voorraad frietaardappelen

Wat betreft de aardappelmarkt dreigt er een grote voorraad frietaardappels te blijven liggen door de vraaguitval met name bij de frietindustrie maar ook bij andere brijven. Samen met de BO Akkerbouw en andere ketenpartners is dat aangekaart bij de Minister van LNV. Er wordt gezocht naar oplossingen om de voorraad fysiek weg te krijgen voordat het nieuwe seizoen start, maar ook of er een tegemoetkoming van de overheid te krijgen is.


 

NAO bijeenkomsten

De NAO is volledig ingesteld op thuis werken en vergaderen, desnoods helemaal zonder kantoor. Nu is er gelukkig nog een kernbezetting. Zoveel mogelijk afspraken vinden digitaal plaats. Tierips etc. worden normaal verzonden. Ook al gaat het veel over de gevolgen van corona alle andere zaken lopen zoveel mogelijk door. Dat geldt bijv. voor verbod chloorprofam, marktoegang, overleg met NAK en NVWA, verzendingen exportcijfers, natuurlijk ons blad Aardappelwereld.

Cursussen zoals ASC moeten wel uitgesteld worden. De ASC cursusdagen tot 1 juni zijn al definitief geannuleerd. Voor de dagen daarna houden we hoop op de kleine kans dat ze toch door kunnen gaan. Over de start van de nieuwe editie kunnen we op dit moment nog geen verwachting uitspreken.

De projectendag ook, maar er wordt bekeken of er per projectidee digitaal met bedrijven kan worden gesproken. Dat wordt apart gecommuniceerd.

Ook de ALV 13 mei kan, zeker met de huidige overheidsregels, niet doorgaan. Het bestuur zal zich beraden op alternatieven en daar met de leden over communiceren binnenkort.

  

Persbericht  Zoetermeer, 20 maart 2020

Aardappelketen overlegt met LNV over voorraad fritesaardappelen

Aardappeltelers verwachten in de komende maanden een financiële schadepost van 160 à 200 miljoen euro door het plotseling resteren van een voorraad van circa 1 miljoen ton fritesaardappelen. Dit zorgt bij met name telers die gespecialiseerd zijn in de lange bewaring van aardappelen voor ernstige financiële problemen. BO Akkerbouw overlegt samen met .......

 

Pagina 5 van 9