NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Nieuws

Nr21a waddenagenda newsVorige week was er – n.a.v. de Tweede Kamerbehandeling – een online gesprek met stakeholders over de ontwerp Waddenagenda (de agenda vindt u HIER).

Ook de NAO heeft hierop ingesproken en ook al eerder een reactie schriftelijk ingebracht (zie de bijlage onderaan). Redend is dat het Waddengebied een belangrijk teeltgebied is van met name pootaardappelen. En dat dit niet alleen een regionaal aspect is maar ook van belang is voor de gehele Nederlandse (internationale) positie.

 

Uiteraard is de Waddenzee belangrijk. Maar men heeft ook het gehele aanliggende gebied erbij betrokken. En dan in onze ogen de landbouw neergezet als wel belangrijk maar toch richting 2050 meer afhankelijk qua verdienmodel van verzilting en toerisme. Dat was de reden om vanuit de sector actie te ondernemen. Overigens niet alleen NAO maar ook de NAV en Agrico en HZPC mengen zich in deze agenda.

 

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr20a VarietyDays newsDit jaar zijn de jaarlijkse rassendagen natuurlijk heel anders ingevuld dan onder normale omstandigheden. Toch maken bedrijven er op 4, 5 en 6 november a.s. zoveel mogelijk werk van om de klanten te ontmoeten online, fysiek of in een mengvorm.

 

Online zal er – net als met een aantal andere events – e.e.a gepresteerd worden via een speciale invulling via de websites van de bedrijven. Ook worden er – uiteraard binnen de corona criteria van de overheid – op afspraak fysieke ontmoetingen georganiseerd.

 

De NAO dochter Aardappelwereld zal met name via de social media kanalen van Potato World door middel van een dagelijkse nieuwsbrief aandacht besteden aan deze mogelijkheden voor het internationale netwerk.

De nieuwsbrief:
https://email.potatoworld.eu/variety-presentation-days-newsletter1

De deelnemers:
https://info.potatoworld.eu/potato-variety-presentation-days-list-of-participating-companies

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr19c PR event news1Vanuit de promotiecampagne Power to the Pieper is er op 8 oktober door chef-kok Robert kranenborg de grootste stamppot van Nederland bereid. Vergezeld van een bijzondere vinaigrette-saus. Vanwege de corona problematiek is de opzet aangepast en zijn de maaltijden niet uitgedeeld in het centrum van Amsterdam aan publiek maar de stampotjes zijn bezorgd bij een aantal goede doelen.

Er is in diverse kranten en ook op het NOS journaal aandacht besteed aan de actie. Daarmee is het doel meer dan bereikt: de opening van het Nederlandse stamppotseizoen!

 

Bijgaand ook een video opname van de bereiding van de stamppot alsmede het recept.

Meer informatie, Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr19c PR event news3   Nr19c PR event news4

Nr19a kiemremming newsNAO is via de taskforce kiemremming van BO Akkerbouw nauw betrokken bij het zoeken van oplossingen voor mrl-overschrijdingen die het gevolg zijn van besmettingen vanuit bewaarplaatsen.

Met de intrekking van de toelating van deze stof, dreigde ook de wettelijke toegestane maximale residulimiet (mrl) van 10 mg/kg te verdwijnen. Zonder een mrl geldt de detectiegrens van 0,01 mg/kg. Door contaminatie vanuit de bewaarplaatsen kunnen residuen op de aardappelen terecht komen, ook al past de teler geen chloorprofam toe.

 

In de Taskforce Kiemremming van BO Akkerbouw hebben de leden LTO, NAV, VAVI en NAO gewerkt aan een oplossing, samen met hun Europese partners. Dit heeft geleid tot een schoonmaakprotocol voor bewaarplaatsen. Het Permanent Comité in Brussel ging eind vorige week bovendien akkoord met een tijdelijke mrl van 0,4 mg/kg. De tijdelijke mrl gaat in na toetsing door de Europese Raad en het Europees Parlement. Dan volgt officiële publicatie over 3 tot 6 maanden.

De tijdelijke MRL gaat 6 maanden na publicatie in. Een exacte ingangsdatum is nog niet bekend, maar die zal naar verwachting rond de zomer van 2021 liggen. Tot de ingangsdatum van de tijdelijke MRL blijft de huidige MRL van 10,0 mg/kg van kracht. Voor import van consumptieaardappelen van buiten de Europese Unie geldt dat deze straks ook aan de tijdelijke MRL zal moeten voldoen.

 

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr18a landbouwraad newsMedio oktober vertrekt Frank Buizer, de nieuwe landbouwraad voor Uganda en Rwanda, naar de Nederlandse ambassade in Kampala. In beide landen vormt de aardappel een belangrijk gewas. De samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven staat echter nog in de kinderschoenen. Daarom heeft de NAO samen met Delphy op woensdag 9 september een “aardappeldag” georganiseerd, om zijn uitzending een goede basis te geven.

Hans Peeten heeft daarbij de voortgang van de rassen proeven toegelicht. Thijs Boer, een jonge ondernemer die na Rwanda nu ook in Uganda een chipsfabriek opzet, heeft zijn praktijkervaringen en wensen met ons gedeeld. LNV was vertegenwoordigd door Lianne Kersbergen, verantwoordelijk voor fyto-sanitaire issues in Sub Sahara Afrika. Frank Buizer was tezamen met zijn RVO collega Jasmijn Appels die de komende periode beide landen onder haar hoede heeft.

Na een uitwisseling van informatie op de locatie van HZPC werd in de middag een bezoek gebracht aan de teler Matthijs Gebbink. Dit was meer dan een bedrijfsbezichtiging, want op basis van zijn ervaringen uit inmiddels drie Agriterra missies aan Rwanda heeft Matthijs met veel enthousiasme meegedacht over de behoeften en perspectieven van dat land.

 

Meer informatie: Karst Weening (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

  

Nr17a Animatie newsDe NAO heeft een animatie laten maken om invulling te geven aan de stand tijdens de Aardappeldemodag Online. Deze animatie gaat over het belang van de aardappelsector en de rol van de NAO.

U kunt de animatie bekijken in stand 50 op de beursplattegrond van de Demodag Online (https://www.aardappeldemodag.nl/aardappeldemodag-online) maar ook via bijgaand bestand.

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klik de 'play' button om de animatie te bekijken.

 

Nr17c ASC news1Vele afspraken en vergaderingen worden als gevolg van de corona-problemen online gehouden. Maar de ASC cursus loopt zoveel mogelijk door aangezien het overdragen van kennis en de grote diversiteit van onderwerpen zeer belangrijk is. Uiteraard gebeurt het corona-proof.

Het thema van afgelopen woensdag betrof gewasbescherming en het vond plaats op de Demo Farm van Bayer Crop Science.

 

  

Nr17c ASC news2

En de middag werd gehouden in een corona-proof vergaderlocatie in Nieuw Vennep. Daar werden de sprekers ontvangen.

Voor de komende cursusdagen zal er steeds worden gekeken wat er kan en wat er niet kan, maar deze dag heeft in ieder geval laten zien dat het goed te organiseren is.

 

Meer informtie: Karst Weening, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Nr17b demodag news1Op 19 augustus is de Aardappeldemodag Online gehouden. Aangezien de “echte” dag niet door kon gaan is er op initiatief van Aardappelwereld Magazine in samenspraak met NAO en WUR gewerkt aan een alternatief. Met 1100 ingeschreven deelnemers, 70 standhouders en 11.000 bezoeken aan de website mag dit alternatief geslaagd worden genoemd. Bovendien kan de uitgebreide informatie nog 4 maanden bezocht worden.

Het thema “Voortgang Aardappelsector draait om weerbaarheid” werd tijdens het openingsprogramma o.l.v. Ernst van den Ende (directeur Plant WUR) belicht door Louise Fresco (voorzitter WUR), Dirk Duijzer (voorzitter Topsector Agri&Food) en Dick Hylkema (directeur NAO).

Vervolgens waren er in de middag en avond live Q&A sessies van diverse sponsoren en onderzoeksprojecten. Daarna vond nog het Jonge Boeren programma plaats ook weer met Louise Fresco, maar ook Edwin Burgers (Directeur DCA Groep), Ronald Mijnheer (Relatiebeheerder Farmers Funding & Advies), Iris Bouwers (Lobbyist LTO), Jan Huitema (Europarlementariër VVD) en Piet de Jong (Manager Aftersales Grimme Nederland BV).

Terugkijken en stand bezoeken? Aardappeldemodag Online blijft nog 4 maanden online. Zijn er onderdelen die u hebt gemist of nogmaals wilt bekijken, dan kan dat de komende 4 maanden op elk gewenst moment.
https://www.aardappeldemodag.nl/aardappeldemodag-online

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nr17b demodag news2  Nr17b demodag news3 

  

Nr16a schaap velddag newsOp donderdag 23 juli 2020 heeft Schaap Holland zijn eerste Velddag georganiseerd. Deze dag is gehouden op het Schaap Holland ‘Research & Demo Platform’ nabij Biddinghuizen.

In verband met het Coronavirus zijn vele evenementen afgelast, zoals de pootgoed- en consumptie poolvergaderingen en Potato Europe.
Schaap Holland hecht waarde aan persoonlijk contact en wilde graag zijn relaties veilig in het veld op 1,5 meter afstand ontmoeten.

 

 

Daarnaast ligt er een bemestingsproef in samenwerking met Delphy. In deze proef zijn vier Schaap Holland rassen opgenomen, met als doel het onderwatergewicht verder te optimaliseren. Onderzoekers van Delphy waren aanwezig om de bezoekers te informeren over de relatie tussen bemesting en onderwatergewicht van aardappelen.

 

Contact: Maries Elemans (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr15a onderzoek AM tolerantietoets newsBO Akkerbouw heeft een publieksvriendelijk overzicht gemaakt van de onderzoeksprojecten die zij ondersteunt. Bij de presentatie van dit overzicht aan haar bestuur wees BO Akkerbouw op de NAO Projectendag in april 2020. Bij deze dag die via digitaal plaatsvond, was ook BO Akkerbouw vertegenwoordigd.

De voorstellen ‘bacteriofagen voor de bestrijding van rotbacteriën’ en ‘diagnostiek van nieuwe varianten Pectobacteriaceae’ pakt BO Akkerbouw na overleg met NAO op.

 

NAO-leden toonden belangstelling voor de PPS Diagnostiek Fusarium. Deze PPS kwam door de eerste subsidieronde van de Topsectoren. In de tweede week van juli 2020 bespraken de geïnteresseerde NAO-leden de uitgewerkte versie van dit voorstel. Dit voorstel moet uiterlijk 14 september 2020 worden ingediend bij de Topsectoren.

 

Archieffoto: Bezoek in het pre-Coronatijdperk (juli 2019) aan het proefveld van het NAO-BO-project ‘ontwikkeling AM-tolerantietoets’.

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

 

Pagina 4 van 9