NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Nieuws

Nr3a RUCIP news1Het Europese RUCIP Comité is akkoord met het splitsen van het Europees secretariaat en de benoeming van een nieuwe Europees Gedelegeerde. NAO leverde vanwege de aanpassingen in de structuur de nieuwe Nederlandse vertaling van RUCIP 2021 aan.

Het Europees secretariaat blijft in handen van het Europatat-secretariaat en is belast met de dagelijkse administratie, waaronder financiën, communicatie en de organisatie van bijeenkomsten en trainingen. De secretaris-generaal van Europatat is niet langer de Europees Gedelegeerde voor RUCIP.

 

Nr3a RUCIP news2Het Europees RUCIP Comité benoemde Cristina Pohlmann van het Deutsche Kartoffelhandelsverband e.V. (DKHV) als Europees Gedelegeerde. Zij handelt verzoeken voor arbitrages in eerste aanleg af voor landen zonder een nationaal RUCIP-secretariaat. Voor deze landen is zij ook het aanspreekpunt voor expertise-aanvragen. Arbitrages in tweede aanleg verlopen altijd via de Europees Gedelegeerde.

In Nederland organiseert het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR) in Wageningen arbitrages. NAO vormt het nationale expertise bureau.

 

 

De nieuwe RUCIP onze website: RUCIP 2021

 

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr2a Agenda Waddengebied 2050 news

Afgelopen december is er – n.a.v. een door NAV, NAO en Agrico en HZPC verstuurde brief aan de Tweede Kamer – een motie aangenomen over de Waddenagenda (hier te vinden 1). De motie roept de minister van I&W op een impactanalyse uit te voeren voor economische sectoren zoals de pootgoedteelt voordat de Waddenagenda definitief wordt vastgesteld.

De minister heeft aangegeven dat de agenda “niet in beton gegoten is” en dat er - mocht er aanleiding zijn - wijzigingen kunnen volgen.

 

Vandaag heeft er opnieuw een online ambtelijk gesprek plaats gevonden met stakeholders over deze Waddenagenda. Zowel NAV, NAO, LTO Noord en ook HZPC en Agrico hebben deelgenomen. Reden om er boven op te zitten is dat het Waddengebied – zoals bekend - een belangrijk teeltgebied is van met name pootaardappelen. En dat dit niet alleen een regionaal aspect is maar ook van belang is voor de gehele Nederlandse (internationale) positie. Uiteraard is de Waddenzee belangrijk. Maar men heeft ook het gehele aanliggende gebied erbij betrokken. En dat - in onze ogen - de landbouw neergezet is als wel belangrijk - maar toch richting 2050 - meer afhankelijk qua verdienmodel moet worden van verzilting en toerisme. Dat was de reden om vanuit de sector extra lobbyactie te ondernemen.

De Waddenagenda wordt begin februari ter ondertekening voorgelegd aan bestuurlijke vertegenwoordigers van overheden, NGO’s en sectoren. Maar de landbouwsector wil zich nog niet verbinden aan de Agenda ook al omdat te weinig de impact op de economische kant van de akkerbouw erin betrokken is. Voor de komende periode zal er wel door de overheid een begin gemaakt worden met het maken van een uitvoeringsprogramma. Vanuit de sector wordt er nader afgestemd hoe voldoende betrokkenheid ook voor dit traject gewaarborgd kan worden.

De agenda voor het waddengebied 2050 vindt u HIER , de website vindt u HIER

 

Voor meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr2c bladluis pps newsDe PPS Virus- en Vectorbeheersing is vanaf 1 januari 2021 uitgebreid met de module ‘insecticideresistentie’. In deze module inventariseren de onderzoekers van WUR de aanwezigheid van bladluizen met insecticideresistenties in verschillende gebieden en teelten in Nederland. Meer inzicht leidt naar verwachting tot een efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit zorgt voor een betere bestrijding van bladluizen met een lagere inzet van middelen.

De financiering van de nieuwe module is afkomstig van BO Akkerbouw. De module sluit aan bij de overige modules van de PPS. De PPS startte in 2019 en loopt tot 2023. Penvoerder van de PPS is de Stichting NAO-Projecten. Deelnemers en financiers vanuit de pootaardappelsector zijn Agrico, Agroplant, Averis, Meijer Potatoes, HZPC, Royal ZAP/Semagri, Schaap Holland en Stet Holland. Topsector Agri & Food verleende subsidie voor dit project in de vorm van onderzoekscapacteit bij Wageningen University and Research.

Fotografie: Maries Elemans 

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

  

Nr1b tierips transport NAO logo news1Met ingang van 1 februari 2021 vervallen de oude tierips waarmee wasplaatsen gereinigde en ontsmette transportmiddelen verzegelen. De nieuwe tierip heeft een NAO-logo waardoor de herkenbaarheid wordt vergroot. De nieuwe tierips blijven rood en zijn voorzien van een uniek nummer. Het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor het vervoer van pootgoed is een verplichting van het PCC Hygiëneprotocol Ringrot. Pootgoedtelers, handelaren, pootaardappelbewerkers, transporteurs en wasplaatsen van transportmiddelen kunnen zich voor dit protocol laten certificeren. Door deelname van deze schakels ontstaat een volledig gecertificeerde keten van pootgoedproductie, bewerking, transport en handel.

 

Het protocol vindt u op onze website onder Erkenning-PCC Hygieneprotocol Ringrot

Meer informatie: Jan Gottschall, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

foto(’s): Nieuwe tierip met NAO-logo

Nr1b tierips transport NAO logo news2

Nb1a Projectendag newsDe Stichting NAO- Projecten organiseert op vrijdag 9 april 2021 de jaarlijkse Projectendag. Leden, business-leden en onderzoekers krijgen de mogelijkheid om voorstellen voor onderzoeksprojecten of andere projecten te presenteren. Suggesties voor onderwerpen kunt u sturen naar Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Eerdere projectendagen leidden uiteindelijk tot de projecten ‘Alternatieven voor CIPC voor lange afstand exportketens’ (25 deelnemers), ‘PPS S genen en resistentietoets Erwinia’ en de ‘PPS Fysische behandeling’.

 

Archieffoto: Projectendag 2019

Contactpersoon Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

 

Nr24c Ketenproject newsHet project heeft een animatie laten maken om op een toegankelijke manier uitleg te geven over de doelen en resultaten van het ketenproject Verbetering Pootgoed kwaliteit.

Deze is o.a. gebruikt door de deelnemende bedrijven t.b.v. de akkerbouwers. Om de animatie te bekijken bijgaand de link.

 

Animatie Ketenproject Pootgoedkwaliteit

 

Logo PCCDe Werkgroep PCC Hygiëneprotocol Ringrot wijst gecertificeerde pootgoedhandelaren op de verplichting om pootgoed van gecertificeerde pootgoedtelers te verhandelen. Verhandelen van pootgoed van niet gecertificeerde telers is niet toegestaan. Pootgoedhandelaren kunnen op het Klantenportaal van de NAK de lijst met gecertificeerde pootgoedtelers inzien.

Pootgoedtelers die zijn gecertificeerd moeten op hun beurt pootgoed betrekken van gecertificeerde handelaren of pootgoedtelers. Een gecertificeerde pootgoedteler mag volgens het protocol alleen buitenlands pootgoed planten dat na ontvangst in Nederland is getest op ringrot en bruinrot. Documenten waaruit deze test blijkt moeten beschikbaar zijn. NAK legt bedrijven die niet voldoen aan deze voorschriften een kritieke tekortkoming op.

Informatie op onze website leest u HIER

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr24a AnimatieDe NAO heeft t.b.v. de Aardappeldemodag Online een Nederlandstalige animatie laten maken om het belang van de sector uit te leggen en de rol van de NAO daarin.

Op verzoek van een aantal leden is er ook een Engelstalige versie gemaakt. Beide animaties zijn met en zonder ondertiteling, dus in totaal 4 varianten.

Op onze Vimeo site zijn de video's openbaar beschikbaar om te bekijken, de link te kopieren, te embedden in uw eigen presentatie/website en te delen via diverse social media kanalen.

 

U mag natuurlijk onze video site ook volgen middels de 'FOLLOW' optie en onze video's 'liken' middels het hartje. Kijk op NAO Vimeo site

Nr24a Vimeosite news 

Op onze NAO ledenwebsite zijn de animaties te downloaden (mp4) : Organisatie - NAO Animaties

 

Nader informatie Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr23c ADAPT newsHet Europese onderzoeksproject ADAPT is op zoek naar aardappeltelers die 15 minuten de tijd willen nemen voor het invullen van een enquête. NAO is door de Europese koepel voor de aardappelhandel, Europatat, verzocht om de enquête in Nederland onder de aandacht te brengen van haar leden en aardappeltelers.

De enquête vraagt Europese aardappeltelers naar hun ervaringen met klimaatveranderingen. De telers kunnen in de enquête aangeven wat zij nodig hebben om daarmee in hun teelt om te gaan. Te denken valt aan rassen die aangepast zijn aan klimaatverandering. De reacties zijn anoniem en persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. De antwoorden analyseren de onderzoekers op groepsniveau.

Het ADAPT-onderzoeksproject is een gezamenlijke inspanning van publieke en industriële partners uit de Europese aardappelsector. Doel van het project is het ontwikkelen van nieuwe strategieën om aardappelsoorten te kweken die bestand zijn tegen de klimaatverandering. ADAPT is de afkorting van ‘Accelerated Development of multiple-stress tolerant potato’.

 

LINK NAAR DE ENQUETE: Developing multiple-stress tolerant potatoes - Ontwikkelen van meervoudig stresstolerante aardappelen

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (NAO), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  

Nr22e BeterBodenBeheer newsDe tweede editie van het digitale magazine van de PPS Beter Bodembeheer is uitgekomen. Het magazine geeft een overzicht van een aantal resultaten uit de PPS van de afgelopen twee jaar. Het magazine is bedoeld voor een breed publiek en is publiekelijk en bedoeld voor verdere verspreiding. NAO is bij deze PPS aangesloten.

In de editie van Spotlight van eind november 2020 was een link opgenomen naar een webinar van de PPS. Het webinar stond in het teken van de wereldbodemdag. Door een technische storing bij de organisatoren kwam het webinar niet live tot stand. De opname van het webinar staat inmiddels op internet.

LINK MAGAZINE: Beter bodembeheer magazine - Beter Bodembeheer magazine | Editie 2

LINK OPNAME: WEBINAR Webinar PPS Bodem 3 december 2020 - YouTube

 

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Pagina 3 van 9