NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Nieuws

Nr11c SeedNL newsAl meerdere jaren zet de NAO zich, in samenspraak met de Ministeries van Landbouw en Buitenlandse Zaken, in voor het verbeteren van de vele aardappelprojecten die in het kader van ontwikkelingssamenwerking worden uitgevoerd. Insteek daarbij is dat het bedrijfsleven meer wordt betrokken en dat de lokale aardappeltelers en -consumenten er ook op langere termijn van kunnen profiteren.

Met ondersteuning door het Netherlands Food Partnership (NFP) en met actieve bijdrage van alle stakeholders, inclusief een aantal leden van de NAO, is een “Position Paper” opgesteld. Hierin wordt aangegeven op welke wijze het aardappelcluster de beoogde doelen wil realiseren. Hierna de link naar een samenvatting van Position Paper

De volledige tekst is beschikbaar met de volgende link

 

Deze activiteit wordt ondergebracht bij SeedNL. SeedNL is de bestaande Publiek – Private samenwerking tussen de sector van uitgangsmateriaal - Plantum - en de Ministeries van Landbouw en Buitenlandse Zaken. Deze Ministeries zijn tevens de belangrijkste financiers van projecten.

Het ministerie van LNV en de NAO hebben afgespraken gemaakt over de financiering van de aardappelactiviteiten binnen SeedNL. Dit leidt er o.a. toe dat na de zomer een part time medewerker binnen SeedNL verantwoordelijk wordt voor de aardappelactiviteiten. Ook krijgt de NAO een plek in de structuur van SeedNL.

Het plan is om tijdens het congres van Potato Europe 2021 in Lelystad een aftrap te geven van de activiteiten van SeedNl m.b.t. tot aardappel.

Meer informatie: t.a.v. SeedNL - An Michiels (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en m.b.t. de NAO - Karst Weening (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

  

Nr11a Stoel newsIn het kader van de sinds 2012 gehouden jaarlijkse Fascination of Plants (inmiddels in 52 landen) heeft Plantum een event neergezet op het Plein voor de 2e kamer in Den Haag. NAO behoorde tot een van de partners.

Tijdens dit event is aandacht gevraagd voor het belang van planten en de plantwetenschap voor de samenleving. Planten zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en ons welbevinden.

Het thema was Take a Seed. In een fraaie grote stoel (een kunstobject van 3,5 meter hoog en bedekt met meer dan 3000 planten) voor het gebouw van de Tweede Kamer hebben diverse politici en organisaties plaats genomen. Zij konden hun fascinatie voor planten toe lichten. De opening werd op 12 mei verricht door de Haagse burgermeester Jan van Zanen en Karin Bloemen.

Ook de NAO heeft op de zetel plaats genomen en het mooie verhaal van de Nederlandse aardappel vertelt.

Beluister en bekijk het mooie verhaal op ons VIMEO kanaal HIER.

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr11b webinar ALV newsWoensdag 26 mei a.s. zal de ALV van de NAO via een livestream plaats vinden. Het Webinar zal om 15 uur beginnen en uiterlijk 16.30 uur afgerond worden.

Er is een huishoudelijk gedeelte – t.b.v. de jaarrekening, begroting en contributieregeling - met een aantal intermezzo’s. Verder is er in de tweede helft een externe spreker Tjaart Hofman – development manager Europe – van Certis BV. Hij gaat in op het thema gewasbescherming en wat er allemaal op de aardappelsector afkomt.

 

 

Net als met de ALV in Ermelo bepalen de leden zelf wie er aanwezig zullen zijn. Daartoe is een lijst met vaste contactpersonen per bedrijf opgesteld. Zij hebben alle informatie gekregen.

Mocht u willen deelnemen aan het Webinar dan is het verzoek om uw contactpersoon te raadplegen. Uiteraard zal er een opname gemaakt worden van het Webinar en deze zal gedeeld worden.

Nadere informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr11d PE newsNAO is aanwezig met een stand op de aardappelbeurs Potato Europe 2021 in Lelystad. RVO ondersteunt de inzending. NAO werkt in de stand samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland en met Agrofoodcluster. Het voornemen is dat ook NAK op de gezamenlijke inzending staat. Verder is een vertegenwoordiger van de thuisbasis van het Landbouw Attaché Netwerk present. De stand komt in hal E van de beurs.

Naast een stand is een programma ontwikkeld in samenwerking met onder meer TKI International. Zo werkt NAO mee aan de invulling van het congresdeel van TKI. Horizon Flevoland zet in op de ontvangst van buitenlandse delegaties. Agrofoodcluster heeft als speerpunt Talent Scout. De bedoeling van dit programma is om studenten kennis te laten maken met het aardappelbedrijfsleven.

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Foto: Stand van NAO op een voorgaande editie van Potato Europe.

 

Nr11c SeedNL newsAl meerdere jaren zet de NAO zich in voor het verbeteren van de vele aardappelprojecten die in het kader van ontwikkelingssamenwerking worden uitgevoerd. Insteek daarbij is dat het bedrijfsleven meer wordt betrokken en dat de lokale aardappeltelers en -consumenten er ook op langere termijn van profiteren.

Een belangrijke stap is dat deze activiteit nu wordt ondergebracht bij SeedNL. SeedNL is de bestaande samenwerking tussen de sector van uitgangsmateriaal - Plantum - en de Ministeries van Landbouw en Buitenlandse Zaken. Deze Ministeries zijn tevens de belangrijkste financiers van projecten.

Het ministerie van LNV en de NAO hebben afgespraken gemaakt over de financiering van de aardappelactiviteiten binnen SeedNL. Dit leidt er o.a. toe dat na de zomer een part time Nr11c SeedNL news 2medewerker binnen SeedNL verantwoordelijk wordt voor de aardappelactiviteiten. Ook krijgt de NAO een plek in de structuur van SeedNL. Het plan is om tijdens het congres van Potato Europe 2021 in Lelystad een nadere toelichting te geven op de activiteiten van SeedNl m.b.t. tot aardappel.

Meer informatie: Karst Weening (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Dick Hylkema (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr10c groene zetel newsIn het kader van de sinds 2012 gehouden jaarlijkse Fascination of Plants (inmiddels in 52 landen) zet Plantum samen met partners zoals de NAO een event neer op het Plein voor de 2e kamer in Den Haag. Tijdens dit event wordt aandacht gevraagd voor het belang van planten en plantwetenschap voor de samenleving. Planten zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en ons welbevinden.

Het thema is Take a Seed. Er staat een grote stoel (een kunstobject van 3,5 meter hoog en bedekt met meer dan 3000 planten) voor het gebouw van de Tweede Kamer en daar kunnen politici en burgers in de week van 12 t/m 19 mei plaats nemen. Aansluitend aan de opening op 12 mei (door burgermeester Jan van Zanen en Karin Bloemen) zullen diverse Tweede Kamer leden op de stoel plaats nemen voor een kort interview over hun fascinatie voor planten.
Een compilatie hiervan wordt getoond tijdens de online talkshow Take a Seed op 18 mei a.s. van 15.30-16.30 uur.

Tijdens deze online talkshow voelt Jeroen Pauw op het scherpst van de snede zijn gasten aan de tand over plantenveredeling, innovatie, plantgezondheid, duurzaamheid en klimaat.

Gasten aan tafel zijn o.a.:
Louise Vet; hoogleraar ecologie
John van der Oost; biochemicus en hoogleraar microbiologie
Joris Thijssen; PvdA Tweede Kamerlid
Thomas Grosfeld; Manager Economie & Innovatie VNO-NCW, MKB Nederland
Cora van Nieuwenhuizen; minister van Infrastructuur en Waterstaat
Met sidekick: Sabine Scharwachter, voorzitter van DWARS, GroenLinkse Jongeren.

Bijgaande uitnodiging bevat een aanmeldingslink voor de online talkshow.

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr10a NAO resultaten newsDe NAO heeft t.b.v. de leden de resultaten van het aflopen seizoen weer op een rijtje gezet. In bijgaande brochure wordt per thema in detail aangegeven wat er met de beschikbare inzet gebeurd is. Tevens is deze brochure op de openbare website van de NAO te vinden.

 

Onderstaand enkele punten uit de brochure.

 

De NAO probeert invloed uit te oefenen in het belang van de handel in diverse organisaties

Zo is in de NAK het proces van de nacontrole in 2020 – als gevolg van corona - moeizaam verlopen. Via bestuur en commissie heeft de NAO en vertegenwoordigende bedrijven namens de NAO ingezet op zoveel mogelijk handhaven van de nacontrole. Door de inspanningen van NAK is uiteindelijk het proces in goede banen geleid.
In de BO Akkerbouw heeft de NAO actief ingezet op uitvoering van het Actieplan Plantgezondheid voor een robuuste aardappelteelt in 2030 en ook het weer mogelijk maken van toekomstig teeltonderzoek via een nieuwe algemeen verbindend verklaring.

 

Een belangrijke pijler van de NAO is internationale markttoegang verkrijgen en behouden

Er zijn voor diverse landen obstakels van tafel gekregen t.a.v. importeisen en ook zijn bijv. inreisvisa voor inspecteurs verkregen. Daarnaast heeft de NAO actief ingezet op een sterkere Europese samenwerking via de koepel Europatat als het gaat om landen als Egypte, Turkije en Rusland. De leverende landen hebben een zelfde belang en verkrijgen gezamenlijk meer invloed.

 

Vanuit de promotiecampagne Power to the Pieper is er in de algemene pers aandacht verkregen voor de aardappel

Belangrijke aandachtstrekker was de opening van het stamppotseizoen door het maken van een reuze-stamppot door chef-kok en bekende Nederlander Robert Kranenborg

 

Er moet voldoende ruimte blijven voor een sterke Nederlandse aardappelteelt

Voorbeeld van een mogelijke bedreiging voor de pootgoedteelt zit verscholen in de Waddenagenda 2050. Het toekomstbeeld lijkt meer te draaien om verzilte landbouw en toerisme dan om een blijvende professionele pootgoedteelt. Vanuit de teeltorganisaties is samen met de NAO met succes een motie afgedwongen in de Tweede Kamer voor een impactanalyse van de maatregelen op o.a. de pootgoedteelt.

 

Helaas worden niet alle inspanningen die de NAO pleegt beloond met een resultaat

Zo is er intensief meegedaan in een Task Force van het ministerie van LNV t.a.v. de naderende Brexit. Consumptieaardappelen kunnen vrij verhandeld blijven worden, maar voor pootaardappelen is er geen EU markttoegang en er is slechts een exportmogelijkheid naar het VK tot 1 juli 2021. Daarna is het ongewis.
Ander voorbeeld is het zoeken naar een alternatieve behandeling voor verre export nadat chloorprofam verboden werd als kiemremmingsmiddel. Deelnemende bedrijven hebben via de Stichting NAO Projecten veel geïnvesteerd in onderzoek maar helaas is er geen geschikt alternatief gevonden.

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr9e buro nvwa newsEen uitgebreid rapport heeft het Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) uitgebracht over de risico’s in de aardappelkolom. Het uitgebreide rapport en bijlagen kunt u via onderstaande links downloaden.

Het rapport gaat onder meer in op de risico's van schadelijke en Q-organismen en op de risico's van microbiologische, chemische en fysische voedselveiligheid. Het rapport geeft tevens een overzicht van de aardappelkolom.

Het rapport is een onafhankelijk advies aan NVWA. De onafhankelijkheid van BuRO is verankerd in de Wet op de Onafhankelijke Risicobeoordeling NVWA. De reacties van NAO op het rapport moest daarom beperkt blijven tot feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden. Een aantal suggesties van NAO is overgenomen.

Het advies van BuRO wordt door NVWA gebruikt bij het richten van het toezicht. Dat betekent mogelijk een intensiever toezicht daar waar risico’s worden geconstateerd en een mogelijk verlicht toezicht, daar waar de risico’s laag zijn. BuRO wordt bij dat richten van het toezicht niet verder betrokken om de scheiding tussen risicobeoordeling en risicomanagement zuiver te houden, zo meldt de organisatie.

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

  

Nr8a Curio Food en future newsDe onderwijsinstelling Curio in Breda verzorgt opleidingen op middelbaar nivo in onder meer voeding en plantenteelt. Toen de NAO door Curio werd gevraagd om mee te denken over een invulling van het lesprogramma rond aardappel, hebben we uiteraard positief gereageerd. Dit verzoek past uitstekend binnen de promotie van de aardappel in de breedste zin.

Als eerste stap heeft de NAO een video les verzorgd over de teelt en de voedingseigenschapen van aardappelen. Verder gaan we bezien op welke andere wijzen we de aandacht voor aardappel in het voedingsonderwijs kan worden ingevuld.

Suggesties en ideeen zijn welkom.

Meer informatie: Maries Elemans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  

Nr7a Bo akkerbouw newsBO Akkerbouw roept kennisinstellingen op tot het indienen van projectideeën op het gebied van kennis en innovatie met als doel de positie van akkerbouwers en de gehele akkerbouwsector te versterken.

De deadline voor het indienen van projectideeën is zondag 2 mei 2021. De tekst van de oproep en het format voor het indienen van projectideeën staan gelinkt onder dit bericht.

De informatie over de Oproep 2021 en alle documenten staan ook vermeld op de BO-website: HIER

 

 

 

Contactpersoon NAO: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Pagina 2 van 9