NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Nieuws

N25a AM newsDe Nederlandse reacties op het voorstel voor de uitroeiingsverordening voor AM hadden de overhand in de Have Your Say. Van medio december 2021 tot 11 januari 2022 konden stakeholders en burgers reageren op het voorstel via deze inspraakprocedure van de EU. Van de reacties was 51 procent afkomstig uit Nederland.

De bezwaren betreffen vooral de insteek van de verordening om Globodera pallida en rostochienis in de EU uit te roeien. Uitroeien is volgens studies van EFSA en EPPO onmogelijk. Deze insteek brengt het vrijwillige onderzoek in gevaar. De voorgestelde verordening laat bovendien hoog resistente rassen onderdeel uitmaken van een controleprogramma voor besmette consumptiepercelen. Dit kan leiden tot uitselectie van resistentie AM-populaties.

De links naar de reacties op de Stakeholders consultatie:

 
• Measures related to Globodera: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13312-Measures-related-to-Globodera_en
• Measures related to Ralstonia: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13315-Measures-related-to-Ralstonia_en
• Measures related to Clavibacter sepedonicus: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13314-Measures-related-to-Clavibacter-sepedonicus_en
• Measures related to Synchytrium: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13313-Measures-related-to-Synchytrium_en

 

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

N25a AM newsDe Europese Commissie startte vorige week de stakeholders-consultatie voor de concept-verordeningen voor de bestrijding van aardappelmoeheid (AM = Globodera), ringrot, bruinrot en wratziekte. Betrokkenen kunnen via een website hun mening geven over de nieuwe verordeningen.

Voor de Nederlandse aardappelsector heeft vooral de concept-verordening voor AM grote gevolgen. Voor AM betekent deze verandering dat voortaan wordt ingezet op uitroeiing. NAO heeft via Europatat bij de Europese Commissie aangegeven dat uitroeiing onmogelijk is. De preambule van de tekst gaat echter nog steeds uit van uitroeien. Doordat de verordening een link heeft naar Plant Health Regulation, ontstaat een meldingsplicht bij een AM-vondst in vrijwillig onderzoek. NAO bekijkt nogmaals intensief naar de negatieve gevolgen en bereidt een reactie voor. De stakeholders kunnen tot 11 januari 2022 reageren.

De links naar de Stakeholders consultatie:
• Measures related to Globodera: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13312-Measures-related-to-Globodera_en
• Measures related to Ralstonia: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13315-Measures-related-to-Ralstonia_en
• Measures related to Clavibacter sepedonicus: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13314-Measures-related-to-Clavibacter-sepedonicus_en
• Measures related to Synchytrium: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13313-Measures-related-to-Synchytrium_en

Meer informatie: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr23a Andre HoogendijkDe stuurgroep van PotatoNL heeft met ingang van het najaar van 2021 een nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter is André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw.

Secretaris van de stuurgroep is voortaan Jan Gottschall, werkzaam bij de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). Hoogendijk en Gottschall volgen respectievelijk Mark Brantjes en Maas van den Heuvel op.

Met de keuze voor André Hoogendijk is gekozen voor een onafhankelijk voorzitter. Mark Brantjes was voorzitter van de stuurgroep vanaf de start van PotatoNL in 2017. Hij blijft zitting houden in de stuurgroep namens LNCN. PotatoNL is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet om te komen tot een landelijke aardappelnotering.

Maas van den Heuvel van LNCN gaf dit jaar aan terug te treden als lid van de stuurgroep en als secretaris. “Ik heb het werk altijd graag gedaan en blijf beschikbaar als gespreksleider van de noteringscommissie.”

PotatoNL is in 2017 opgericht door LNCN, NAO, VAVI en ZLTO. Zij besloten tot het samengaan van de aardappelnoteringen van LNCN, NAO (Beurs Rotterdam) en ZLTO (Beurs Goes) tot één landelijke aardappelnotering. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vier onderliggende organisaties. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de organisatie, zoals financiën. De noteringscommissie stelt de wekelijkse aardappelnoteringen vast.

 

LINK Persbericht nieuwe voorzitter PotatoNL : https://www.potatonl.com/persbericht-22-november-2022/

Meer informatie: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr23b AHP newsDe Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018 (AHP) zijn in de Franse en Duitse taal beschikbaar gekomen. Aanleiding om de AHP te vertalen zijn transacties van pootaardappelen naar omliggende landen. Telers in die landen kunnen door de vertalingen gemakkelijk inzicht krijgen in de AHP. De vertalingen zijn uitgevoerd door beëdigde vertalers.

Overigens geldt dat bij geschillen over de uitleg van de tekst uitsluitend de in de Nederlandse taal geredigeerde tekst bindend is. Hoewel bij de vertaling ernaar is gestreefd de Nederlandse tekst zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, wordt geen enkele aansprakelijkheid uit welke hoofde ook voor de juistheid van deze vertaling aanvaard. Men wordt dan ook geadviseerd om naast deze vertaling ook kennis te nemen van de Nederlandse tekst.

De bijlagen V Modellen ((Ver)koopbevestiging en Opdrachtbevestiging) zijn niet in de vertaling opgenomen.

 

LINK Vertalingen AHP naar Frans en Duits : https://www.nao.nl/nl/markt/handelsvoorwaarden

(zie ook www.nao.nl, markt, handelsvoorwaarden, Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018)

 

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr22a ASC cursus news1Nadat vorig jaar het bezoek aan de haven in Beverwijk nog op het laatste moment moest worden geannuleerd vanwege de oplopende Corona cijfers, kon het dit jaar gelukkig wel doorgaan. Op woensdag 27 oktober was het zo ver. Na het checken van de QR code, stond de koffie klaar en kon iedereen eerst met elkaar bijpraten in het bekende restaurant aan de Wijkerhaven.

Onder leiding van John de Boer van TMA volgde daarna een boeiende rondleiding op de Cuba boot en in de containerhaven bij de Israel verlading. Voor het middag programma was Mario van Sabben van de NVWA naar Beverwijk gekomen om uitleg te geven over de fyto sanitaire regels die bij de aardappelexport komen kijken.

Ondanks de stijgende besmettingen, hopen we dat ook de komende tijd nog regelmatig cursusdagen te kunnen blijven organiseren. In ieder geval zullen we de regels van de overheid strict blijven opvolgen.

 

Meer informatie: Karst Weening, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr22a ASC cursus news3  Nr22a ASC cursus news2 

Nr21a LNV RCO news1Op woensdag 13 oktober heeft een groep van bijna 20 medewerkers van RVO en LNV Emmeloord bezocht om de aardappelsector te leren kennen. Binnen deze groep is iedereen internationaal georiënteerd, bijvoorbeeld bij financiering van projecten of op gebied van fyto sanitaire markttoegang.

In de ochtend is de Nederlandse sector gepresenteerd en heeft men kunnen kennis maken met het kweekwerk bij Agrico Research. Ook is uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de aardappelsector van minder ontwikkelde landen, met name in Sub Sahara Afrika.

 

Nr21a LNV RCO news4Verder heeft het Emily ter Steeg het nieuwe initiatief SeedNL/Potato toegelicht.

Na de lunch is een bezoek gebracht aan pootgoed teler Maerman, en de dag is afgesloten met een presentatie en rondleiding bij de NAK.

De bezoekers waren onder de indruk van hetgeen onze sector te bieden heeft en de prominente plek die we wereldwijd innemen. Kortom, een geslaagde dag, waarvan we hopen dat deze bij zal dragen aan de al bestaande uitstekende samenwerking met RVO en LNV.

 

Meer informatie: Karst Weening, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr21a LNV RCO   Nr21a LNV RCO

Nr21d eu flagge news

NAO slaagde erin om via Europatat tot een standpunt van de Europese aardappelhandel en verwerkende industrie te komen over de nieuwe verordening voor de bestrijding van aardappelmoeheid.

De Europese Commissie stelde in september 2021 voor om in de nieuwe verordening uit te gaan van uitroeiing van de nematoden Globodera pallida en Globodera rostochiensis. Het voorstel druist in tegen de inzichten van de European Food Safety Agency (EFSA). EFSA stelt dat uitroeien onmogelijk is.

Het standpunt is door de Europese Commissie doorgestuurd naar de EU-lidstaten.

Begin oktober 2021 stuurden NAO, NAV, LTO, Plantum en VAVI aan LNV-minister Carola Schouten al een brief. De brief aan ministerie leidde tot een ambtelijk gesprek op het ministerie van LNV.

De sector spant zich in om Europese voorstel om te buigen, zodat de huidige werkwijze van beheersing (resistente rassen en vrijwillig AM-onderzoek) mogelijk blijft.

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr21c RUCIP WG ROME newsEen Europese werkgroep, nam vorige week nauwgezet het Arbitragereglement door van de Europese handelsvoorwaarden RUCIP. Het Arbitragereglement vormt het derde deel van RUCIP en bevat bepalingen voor het aanvragen en uitvoeren van arbitrages in eerste en tweede aanleg. De werkgroep besprak eerder het eerste deel en het tweede deel van RUCIP, respectievelijk de Handelsvoorwaarden en het Expertisereglement. De intentie is om voorafgaand aan het Europat Congres eind mei 2022 de gemoderniseerde RUCIP-voorwaarden voor te leggen aan de Europese onderliggende organisaties Europatat en EUPPA (branche-organisatie Europese aardappelverwerkers).

 

Foto: Een Europese werkgroep bestaande uit nationale vertegenwoordigers namen vorig week het Arbitrage-reglement van RUCIP door.

Zie voor de RUCIP-voorwaarden https://nao.nl/nl/markt/handelsvoorwaarden

 

Meer informatie: Jan Gottschall, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr21b 7e AP newsDe NAO heeft zich ingezet om bezwaar te maken tegen een aantal voorstellen uit het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraat richtlijn (7e AP) van de Rijksoverheid.
Op 15 september jl. is in de Tweede Kamer dit ontwerp 7e AP besproken. De minister komt er in de Kamer op terug o.a. nadat er een economische studie verricht is over de gevolgen. Inmiddels is deze studie bekend en daaruit blijkt dat er grote gevolgen zijn voor de (intensieve) teelt – zoals aardappels - in Nederland. De definitieve richtlijn wordt eind van dit jaar vastgesteld.

De NAO heeft er voor gekozen om gezamenlijk met alle akkerbouwpartijen via de BO akkerbouw een intensieve lobby te voeren om essentiële zaken zoals onderstaand genoemd aangepast te krijgen. Doel is een door de akkerbouw gedragen bodembeleid i.p.v. een eenzijdig opgelegd en niet werkbaar mestbeleid. Daarbij hoort ook dat excessen in de wet en fraude hard aangepakt moeten worden.

Rond het 2e Kamerdebat heeft de BO Akkerbouw zich laten horen d.m.v. een brief aan kamerleden en zichtbare leuzen rondom het kamergebouw. De essentie van het bezwaar betreft onderstaande punten:

- Aanslag op het verdienvermogen van de boer en de keten

- Economische gevolgen moeten in beeld worden gebracht.

- Geen generieke maatregelen maar gebiedsgerichte aanpak

- Kalenderlandbouw is contraproductief voor duurzaam bodembeheer

Tot slot heeft de NAO een statement onder de leden verspreid en ook gereageerd op de internetconsultatie van LNV over het 7e AP.

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr20a PimLindhout news1Op 29 september 2021 heeft Pim Lindhout – vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd - afscheid genomen als directielid van Solynta. Hij werd daarbij door de burgermeester van Wageningen toegesproken en kreeg bovendien de versierselen opgespeld welke behoren bij de onderscheiding Ridder in de Nederlandse Leeuw.

Met name zijn pionierswerk t.a.v. het onderzoek naar aardappels uit zaad was een belangrijke reden.

 

 

Nr20a PimLindhout news2Meer informatie Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Pagina 1 van 9