NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

donderdag, 20 december 2012 12:35

NAO maakt afspraken met Voedingscentrum

Den Haag, november 2012

In week 48-2012 heeft de NAO overleg gehad met het Voedingscentrum. Indien er een issue is met betrekking tot aardappelen zal het Voedingscentrum dit met de NAO bespreken.

 

Het Voedingscentrum zal in 2013 aandacht besteden aan “de perceptie van de consument tav verschillende voedingsmiddelen”. Men wil aldus misvattingen van de consument bespreken en weerleggen. Indien en voorzover aardappelen onderwerp is van dit onderzoek zal kontakt met nao gezocht worden.

 

In 2013 zal in het voor- of najaar een vertegenwoordiger van het Voedingscentrum als gastspreker optreden. Wellicht zal deze bijeenkomst bij het Voedingscentrum Den Haag worden georganiseerd.