NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

dinsdag, 20 december 2016 11:37

Holland Innovative Potato

HIP newsDe NAO is betrokken bij de opzet van een langjarig aardappel onderzoeksproject onder de naam Holland Innovative Potato (HIP).

Een groep bedrijven vanuit verdeling, handel en industrie werkt aan vernieuwend onderzoek op de terreinen van veredeling, agronomie en verwerking om nieuwe kennis te ontwikkelen.

Op deze wijze kan er nog beter worden ingespeeld op verbetering van de teelt van aardappels wereldwijd. Daarnaast kunnen er naar verwachting nieuwe producten ontwikkeld worden en de processen in de verwerking geoptimaliseerd worden. De Nederlandse aardappelketen is leidend en kan op deze wijze ook de voorsprong behouden. De aardappel staat bovendien wereldwijd in de belangstelling als een voedzaam en duurzaam voedingsmiddel.

De Nederlandse overheid faciliteert via het Ministerie van EZ op een intensieve wijze dit traject door bijv. onderzoeksgeld beschikbaar te stellen.Er zal een vereniging worden opgericht waarin de deelnemende bedrijven een belangrijke rol zullen spelen.

Via verschillende bouwstenen zullen de onderzoeksprogramma’s worden opgezet met financiering vanuit deelnemende bedrijven en de overheid. Op dit moment wordt er gewerkt aan de opzet van de eerste bouwsteen zodat er in 2017 met het eerste onderzoek begonnen kan worden. De looptijd van HIP is in eerste instantie 5 jaar en in totaal kan het gehele programma € 13-20 mln omvatten.

Foto: NAO directeur Dick Hylkema reikt tijdens een HIP bijeenkomst het aardappelkookboek “Power to the People” uit aan EZ Directeur-Generaal Innovatie Bertold Leeftink