NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Nieuws

Nationale AardappelrooidagNa de succesvolle Nationale Aardappelrooidag edities van 2021 en 2022 is er besloten dat de editie 2023 plaats gaat vinden op zaterdag 2 sept 2023. De bedoeling is dat er weer meer locaties dan in 2022 te bezoeken zijn, het liefst 1 bedrijf per provincie. De voorbereiding is inmiddels gestart.

Deze PR actie is onderdeel van de promotiecampagne Power to the Pieper, gefinancierd door 25 NAO leden en de NAO zelf. In 2022 vond de Nationale Aardappelrooidag plaats op 5 locaties: Emmeloord, Herkingen, Zevenbergen, Brielle en Zijldijk. De betreffende akkerbouwbedrijven hadden enorm hun best gedaan om de bedrijven mooi aan te kleden om de mensen te kunnen ontvangen. Vooraf was behalve de landelijk pers ook de regionale pers benaderd. Huis aan huis bladen hebben massaal de activiteit opgenomen.

Nr2a Logo AardappelrooidagDoel is om de Nederlandse burgers in aanraking te brengen met de aardappel als gezond en duurzaam product en dat het in de buurt groeit. NAO onderzoek, onder 1000 burgers, had aangegeven dat slechts 45 % weet hoe een aardappelplant eruit ziet.

Op 2 locaties waren er 500 bezoekers, verder een aantal honderden per locatie. Ook de regionale TV kwam in Brabant en Groningen op het evenement af en Hart van Nederland besteedde aandacht aan de activiteit.

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nationale Aardappelrooidag

NAO PotatoEurope standBedrijven en organisaties kunnen op PotatoEurope 2023, dat op 6 en 7 september, in België plaatsvindt, een ontzorgde stand huren in het NAO-Nederland Paviljoen. NAO bereidt met ondersteuning van Aardappelwereld momenteel de collectieve inzending voor. Binnenkort verwacht NAO met meer informatie te komen over de ontzorgde stands. Net als op voorgaande edities van Potato Europe is de bedoeling om stands van circa 9 of 12 vierkante meter aan te bieden, inclusief bedrijfslogo, zitje, stopcontact, verlichting e.d.. Koffie, thee en drankjes worden verzorgd vanuit het bekende centrale loungedeel.

Archiefoto:
NAO-Nederland-paviljoen op Potato Europe 2022.

 

Aan het einde van de eerste beursdag staat een netwerkreceptie gepland in samenwerking met de Nederlandse landbouwraad in Brussel. LNV is betrokken bij de stand.

Wilt u meer informatie ontvangen of alvast verzekerd zijn van een stand, neem contact op met
Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr1c Projectendag newsDe Stichting NAO-Projecten organiseert op vrijdag 31 maart 2023 een Projectendag in Nijkerk. Net als tijdens voorgaande edities krijgen onderzoekers de mogelijkheid om project- en onderzoeksvoorstellen te presenteren. NAO-leden kunnen vervolgens beoordelen in welke projecten zij willen participeren.

Bij voldoende belangstelling voor een project organiseert de Stichting een vervolgsessie.
Hierin werken de onderzoekers en de belangstellende bedrijven het voorstel uit.

 

 

Archieffoto: NAO-Projectendag 

 

Een groot deel van eerdere projectvoorstellen diende de Stichting NAO-Projecten voorbije jaren in bij de Topsectoren. De Projectendag in 2022 leidde tot de PPS Fusarium. Die start in 2023. Andere projecten die in 2023 starten zijn de PPS Preventie van bacterieziekten en de PPS Pseudo Ralstonia pseudosolanacearum.

Een uitnodiging voor de Projectendag 2023 volgt in de loop van het voorjaar. Onderwerpen op de agenda zijn in elk geval ‘virussen’ en ‘voortzetting AM-tolerantietoets.’

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)


 

NAO NieuwjaarAfgelopen maandag hield de NAO de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst in Rotterdam. Deze keer op het uit 1959 daterende unieke stoomschip de SS Rotterdam. Het schip functioneert nu als kadeschip met horeca en hotel faciliteit. In de prachtige Grand Ballroom  werd een formeel gedeelte gehouden, nadat de ontvangst in de Smoking Room had plaats gevonden. Deze zalen zijn allemaal nog in de oorspronkelijke staat. De aanwezige 75 mensen werden toegesproken door Jan van Hoogen, de huidige  NAO voorzitter. Hij ging in op de bijzondere afgelopen periode van corona en vooral de door Rusland gestarte oorlog in Oekraïne. Ook de situatie in Nederland vraagt aandacht, niet alleen de stikstof discussie, maar ook andere zaken die op de sector afkomen. Het teeltareaal is cruciaal voor de handel. Daartoe is – aldus Jan van Hoogen - Tineke de Vries uitgenodigd, de akkerbouw voorzitter van LTO.

NAO NieuwjaarIn haar inleiding ging zij vooral in op de “grondhonger” in Nederland. Vanuit allerlei hoeken worden er claims gelegd op goede landbouwgrond: natuur, water, klimaat, etc.  Met name het reeds vele jaren terug afgesproken EU beleid krijgt steeds meer concrete consequenties ook voor de akkerbouw. En dat leidt tot een grote druk op het akkerbouwareaal en dus de aardappelteelt. Behoud van areaal is ook belangrijk om het gehele Nederlandse aardappelcluster in de benen te houden en te voorkomen dat toonaangevende bedrijven naar het buitenland vertrekken. Tineke de Vries gaf ook uitleg over het proces van het landbouwakkoord en hoe de akkerbouw daar bij betrokken is. De conclusie was dat teelt en afzetketen nauw met elkaar moeten optrekken omdat het teeltareaal een gemeenschappelijk belang is. De presentatie van Tineke de Vries is bijgevoegd.

Na dit wat meer formele gedeelte was er een netwerklunch en tot slot waren er 3 indrukwekkende rondleidingen over het schip. De gidsen waren zelf vaak nog actief geweest op het schip ten tijde van het in de vaart zijn en wisten op mooie wijze de toelichting te geven.

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Nr1a Nieuwjaar news3  
 Nr1a Nieuwjaar news4  Nr1a Nieuwjaar news5

Nr21c SeedNL news1Na enkele jaren geduld vanwege Covid, kon SeedNL op 30 november j.l. eindelijk haar eerste grote bijeenkomst organiseren. Een kleine honderd personen, deels van buiten Nederland, zijn bijeengekomen in de mooie en passende ambiance van het Koninklijk Instituut van de Tropen in Amsterdam. Alle “bloedgroepen” die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de groente- en aardappelsectoren in de Lage en Midden Inkomenslanden (LMIC’s) waren vertegenwoordigd. Naast overheid waren dit de private sector, universiteiten en het maatschappelijk middenveld. Ook meerdere leden van de NAO waren aanwezig. De dag bracht talloze hernieuwde ontmoetingen, maar leidde zeker ook tot veel nieuwe contacten en kennismakingen.

Nr21c SeedNL news2Tijdens de workshops werd ingegaan op de uitdagingen van het werken in ontwikkelingslanden en opgedane ervaringen werden gedeeld. In de door de NAO georganiseerde sessie kwam naar voren dat de ontwikkeling van een aardappelsector in vergelijking met andere gewassen veel langzamer is en makkelijk 15 – 20 jaar kan duren. Projecten zijn echter veel korter, doorgaans maximaal 5 jaar. Omdat dit slechts een deel van de “overall ontwikkeling” beslaat, wordt aanbevolen om als leidraad een “roadmap” voor dit volledige traject op te stellen.

Gezien de positieve feedback die ontvangen is zal er ongetwijfeld een vervolg op deze eerste bijeenkomt komen.

 

Meer informatie: Karst Weening, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr21b nieuwspoort news1Op 1 december jongsleden hebben de VAVI en NAO onder de naam GROWTH een aardappelevent gehouden in het perscentrum van de Tweede Kamer Nieuwspoort. Doel was het bijpraten van kamerleden en ambtenaren over het belang van de aardappel in de wereld en de aardappelsector in Nederland en wat de bedrijfstak zoal doet aan innovatie.

Gekozen is voor een opzet met ook sprekers van buitenaf. Behalve de NAO en VAVI zelf traden Prof. Guido van Ackerveken (Universiteit Utrecht), akkerbouwer Klaas Schenk en Gilian Herpers (FNLI) op. Vanuit de NAO/VAVI werd stil gestaan bij de betekenis van de aardappel in de wereld en de grote bijdrage die Nederlandse aardappelbedrijfstak levert en in de toekomst kan leveren aan verdere groei. Maar dan moet wel het teeltareaal in Nederland op orde blijven en daar is een behoorlijk zorg over. Guido van Ackerveken stond stil bij de plantenveredeling, de relatie met externe factoren zoals klimaat en het virtuele onderzoeksinstituut CropXR. Aardappel gaat via HIP een prominente plek innemen de komende jaren in dit onderzoek via het programma PlantXR. Akkerbouwer Klaas Schenk stond stil bij zijn bedrijf in Noord-Holland en met name wat er allemaal gebeurt op het terrein van duurzaam agrarisch waterbeheer. Tot slot gaf Gilian Herpers een uiteenzetting over wat de aardappelverwerkende industrie allemaal onderneemt om tot een lager gasverbruik te komen en de knelpunten daarin.

Vanuit de aanwezige kamerleden, ambtenaren en sectorgenoten konden vragen gesteld worden. Tot slot werden er bijzondere aardappelhapjes geserveerd. Al met al een goed bezochte bijeenkomst in het hartje van de Haagse politiek.

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr21b nieuwspoort news2 Nr21b nieuwspoort news3

Nr20a HIP newsDe leden van HIP hebben afgelopen vrijdag een dag bij elkaar gezeten om het onderzoeksprogramma voor de aardappel binnen CROPXR/PLANTXR verder uit te werken en voor te bereiden voor de start medio 2023. Bij de sessie waren ook vertegenwoordigers van de Universiteiten Wageningen, Utrecht en Delft aanwezig.

Achtergrond

Door de HIP leden is vorig jaar geconcludeerd dat het samenwerkingsverband de afgelopen jaren erin geslaagd is een robuust onderzoeksprogramma neer te zetten. Ook het daarbij gehanteerde samenwerkingsverband tussen veredelaars en verwerkers is als uniek beoordeeld. De wetenschappelijke commissie heeft op verzoek van het HIP bestuur een onderzoeksopzet voor de periode vanaf 2023 gemaakt. Het totale programma behelst 6 jaar en wordt opgehangen aan het CROPXR/PLANTXR, een groot plantaardig onderzoeksprogramma waar ook de groente sector in mee doet. Een deel van de financiering komt uit het Nationaal Groeifonds.

Welk onderzoek heeft HIP fase 2 voor ogen?

Aardappel is een wereldwijd geteeld gewas met een zeer variabele opbrengst en kwaliteit vanwege de genetische diversiteit en de sterke interactie tussen genotype en de omgeving. Klimaatverandering verhoogt het voorkomen en de ernst van omgevingsstress, wat een aanzienlijke impact zal hebben op de opbrengst en kwaliteit. Daarom is het dringend nodig om de weerstand van aardappelen tegen klimaatverandering te verbeteren en tegelijkertijd de milieu-impact van de aardappelteelt te verminderen. Maar ook de kwaliteit en opbrengst van de aardappelteelt te behouden, ook in het licht van de uitdagingen die de EU Green Deal met zich mee zal brengen.

Om dit doel te bereiken moet de interactie van het zich ontwikkelende aardappelgewas met zijn omgeving in detail worden begrepen. Hiervoor moeten de belangrijkste genetische drijfveren, omgevingsfactoren en teeltwijze worden geïdentificeerd en met elkaar in verband gebracht worden. Het doel is uiteindelijk om aardappelteeltmodellen te ontwikkelen die deze verbanden beschrijven en de invloed op kwaliteit en opbrengst voorspellen. Deze modellen zullen de beslissingen van landbouwers op het gebied van duurzaam gewasbeheer ondersteunen en de gerichte veredeling van nieuwe klimaatbestendige rassen verder mogelijk maken.

Wat is HIP

De onderzoeksvereniging (Holland Innovatieve Potato (HIP) bestaande uit 11 bedrijven uit de aardappelketen (verwerkers en veredelaars) is opgericht in 20217 en heeft de afgelopen jaren een uitgebreid onderzoeksprogramma in gang gezet (zie ook www.hollandinnovativepotato.nl ).
Het ministerie van LNV en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financieren hier aan mee. De bedrijven dragen bij met cash geld en ook daar waar kan met eigen menskracht t.b.v. de onderzoeken. Doel is met name nieuwe kennis te ontwikkelen over de aardappelplant die een weerbare, kennisrijke en toekomstbestendige aardappelketen dichterbij brengt. NAO en VAVI faciliteren de vereniging HIP. Bij de NAO gebeurt dat o.a. via het voeren van de financiële administratie, deelname in het bestuur en het uitvoeren van een deel van de communicatie.

 

Informatie Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr18d actieprog nitraat newsNAO reageerde in samenwerking met BO Akkerbouw op het ontbreken van consumptieaardappelen en pootaardappelen op de lijst van wintergewassen van het Zevende Actieprogramma Nitraat. Het ontbreken van consumptie- en pootaardappelen op de lijst wintergewassen, betekent dat consumptie- en pootaardappelen geteeld op zand- en lössgrond voor 1 oktober geoogst moeten zijn. Voor die datum moeten telers het vanggewas voor stikstof inzaaien.

Bezwaar is dat de oogst van pootaardappelen plaatsvindt vanaf half augustus tot in oktober. Deze lange periode is nodig om rotte knollen en moederknollen volledig te laten vergaan en daarmee te zorgen voor een zo goed mogelijke kwaliteit van de pootaardappelen.

Consumptieaardappelen groeien in september en oktober. De verwerking kan voor 1 oktober niet op een rendabele manier vergroot worden.

 

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr20b PPS VIRUS newsDe slotbijeenkomsten van het project ‘Ontwikkeling AM-tolerantietoets’ en het project PPS Virus- en Vectorbeheersing vonden vorige week plaats (respectievelijk 23 en 24 november 2022). Voor beide projecten verzorgde de Stichting NAO-Projecten de administratieve en secretariële ondersteuning.

Het eerste project richtte zich op de ontwikkeling van een goedkopere en eenvoudigere toets voor het bepalen van de AM-tolerantie van aardappelrassen. Het project startte in 2016. In 2022 vond een aanvullende proef plaats bij de NAK. Mogelijk krijgt het project een vervolg. Uitvoerders van het project waren Wageningen University & Research (WUR) Open Teelten Lelystad en HLB. De financierende bedrijven waren Agrico, Averis Seeds, Meijer Potato, Peka Kroef en Schaap Holland. BO Akkerbouw ondersteunde het project eveneens financieel.

Het tweede project PPS Virus en Vectorbeheersing startte in 2018 en eindigt in 2022. De onderzoekers van WUR presenteerde tijdens de slotbijeenkomst bij IRS in Dinteloord de resultaten van de werkpakketten. De onderzoekers gingen in op ‘inzichten in het ziekteproces’, ‘de kennis- en innovatieagenda’, ‘inventarisatie beheerstrategieën’ en ‘beslisregels en adviezen’. Vanuit de NAO-achterban participeerden in het project Agrico, Agroplant, Averis Seeds, Meijer Potato, HZPC, Royal ZAP, Schaap Holland en Stet Holland. BO Akkerbouw nam de module ‘insecticideresistentie’ voor zijn rekening. IRS (Suiker Unie), NAK en gewasbeschermingsmiddelenleveranciers en -producenten waren ook aangesloten.

 

Foto: Elma Raaijmakers (rechts) van IRS geeft na de slotbijeenkomst uitleg over het Cosun innovation center in Dinteloord.

 

Contact: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Nr19a ASC news1Nu de Corona voorlopig achter ons lijkt te liggen, beginnen de beide kadercursussen weer redelijk op schema te lopen.

We merken echter wel dat grotere productiebedrijven nog steeds voorzichtig zijn met het ontvangen van groepen. Niettemin heeft de 33e cursus, begin november een bezoek kunnen brengen aan de indrukwekkende activiteiten van Avebe in Ter Apelkanaal. De 34e groep, die in maart gestart is, had vorige week al weer de zevende cursusdag met een bezoek aan de haven in Beverwijk.

Nr19a ASC news2Tijdens een tweedaags programma heeft de oudste groep aan algemene vorming gewerkt door het enthousiast oefenen van communicatieve vaardigheden. Ook kon men van gedachten wisselen met de akkerbouwspecialisten van de Rabo bank.

 

Daarnaast hebben in september beide groepen kennis gemaakt met de biologische sector en de teelt van de zoete aardappel.

Nr19a ASC news3

 

 

Als de cursus volgens plan blijft lopen, verwachten we dat de 33e groep komend voorjaar de cursus kan afronden. Dat geeft dan ruimte voor een nieuwe groep om van start te kunnen gaan. Deze cursus is overigens al helemaal volgeboekt. Mocht je interesse hebben om de kadercursus in de toekomst te volgen, dan is het verstandig dit op tijd door te geven.

 

Contact: Karst Weening (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-30439635)


 

Pagina 1 van 12