NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Nieuws

Nr20a PimLindhout news1Op 29 september 2021 heeft Pim Lindhout – vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd - afscheid genomen als directielid van Solynta. Hij werd daarbij door de burgermeester van Wageningen toegesproken en kreeg bovendien de versierselen opgespeld welke behoren bij de onderscheiding Ridder in de Nederlandse Leeuw.

Met name zijn pionierswerk t.a.v. het onderzoek naar aardappels uit zaad was een belangrijke reden.

 

 

Nr20a PimLindhout news2Meer informatie Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Nr18a rooidag newsVanuit de NAO promotiecampagne Power to the Pieper is er op 4 september bij Boerkok in Lelystad een eerste nationale aardappel rooidag gehouden. Weliswaar slechts op 1 locatie gezien de beperkende maatregelen door corona. Maar de belangstelling was groot, mede door het prachtige weer.

Niet alleen kon het publiek zelf aardappels rooien maar ook kon men genieten van de horeca gelegenheid bij Boerkok. Ook de pers besteedde aandacht aan het event, zoals radio 5, Q Music en Omroep Flevoland,

 

Doel van de nationale aardappel rooidag is dat de mensen in de omgeving van de aardappelteelt niet alleen zien hoe aardappels geteeld worden maar ook beseffen dat er zo dichtbij voedsel wordt geteeld en dat dat niet zomaar vanzelf gaat. Dat de boeren er bij wijze van spreken hun leven aan wijden en er een hele sector achter zit van afnemers, innovatie en kennis om alles voor elkaar te krijgen. En natuurlijk hoe gezond, duurzaam en veelzijdig aardappels zijn. Daarom werd aan het eind van de dag via reservering een diner gemaakt van aardappel gerechten in aanwezigheid van Samuel Levie, de auteur van het kookboek Zo Gepiept.

 

Nr18a rooidag news2   Nr18a rooidag news3

PERSBERICHT De oogst van de nieuwe aardappel frontIn het kader van de promotie campagne Power to the Pieper wordt er een nationale aardappel rooidag gelanceerd op 4 sept a.s.

In bijgaand persbericht staat de volledige achtergrond beschreven.

 

 

 

 

 

 

Zie veder ook nog de website van Power to the Pieper:
https://aardappels.nl/nieuws/vier-de-nieuwe-oogst-en-rooi-je-eigen-aardappels

 

Voor meer informatie: Marjolijn Busman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr17a Rusland newsExporteurs op Rusland moeten geregistreerd staan als exporteur naar Rusland. Hierover benadert NAO halfjaarlijks exporteurs, met het verzoek hun registratie te controleren op de NAO-site (www.nao.nl, erkenningen, Rusland). Bij een correcte vermelding, hoeft een exporteur geen actie te ondernemen. De NAW-gegevens moeten overeenkomen met die op het fyto.

Als u een nieuw bedrijf of adres- of andere wijzigingen wilt doorgeven, kunt u dat doen aan Danny in ’t Veld (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Gezien de doorlooptijd in Rusland willen we eventuele nieuwe adressen of wijzigingen uiterlijk donderdag 2 september 2021 ontvangen.

Sinds 2008 verzorgt de NAO de registratie van bedrijven die consumptie- en/of pootaardappelen naar Rusland willen exporteren. Deze registratie was een voorwaarde voor Rusland om Plantkeur te accepteren.

Registratie laat onverlet dat Rusland zijn grens voor consumptieaardappelen uit de EU gesloten houdt. Markttoegang voor pootaardappelen en mini-knollen is in het seizoen 2021/2022 onzeker.

Bedrijven die op de lijst staan, hebben ook een mail ontvangen over de registratie.

 

Contactpersoon: Jan Gottschall (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

(© Can Stock Photo Inc. / alex83ch)

Nr16a ASC news1De snel toenemende vaccinatiegraad maakte het eindelijk weer mogelijk een echte ASC bijeenkomst te houden. Deze heeft plaatsgevonden op 7 juli bij Jacob van den Borne.

Voor de cursisten was het fijn om elkaar na lange tijd weer in levende lijve te zien en bij te kunnen praten.

Ook het programma rond precisielandbouw was de moeite waard. In vergelijking met het laatste bezoek, daterend van twee jaar geleden, had Jacob een aantal actuele ontwikkelingen en inzichten in zijn presentatie opgenomen.

 

Doordat de besmettingscijfers momenteel weer toenemen, is het op dit moment lastig om voor de beide cursussen een verdere planning te maken. Dit hopen we na de zomer op te kunnen pakken.
Dit geldt ook voor de nieuw te starten cursus, die inmiddels volledig is volgeboekt.

 

Meer informatie: Karst Weening, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr16a ASC news2  Nr16a ASC news3 

Nr16b PR campagne BO newsOm positieve aandacht te vragen voor de grote mogelijkheden van de Nederlandse akkerbouw is door de BO Akkerbouw een PR campagne gestart gericht op politiek en overheid. In de BO Akkerbouw werkt de hele keten samen, dus ook de NAO. In 2021 zullen er via social media gericht korte video’s worden ingezet om het verhaal van de akkerbouw te vertellen. Accent wordt gelegd op enerzijds de landschappelijke kant en voeding, maar ook de sterk innovatieve kant krijt aandacht.
(zie ook voor de volledige boodschap www.ruimtevoordenieuweakker.nl )

Via twitter is de campagne te volgen en te delen: https://twitter.com/i/status/1417047618266542083

Onderstaand een aantal video’s:
https://www.youtube.com/watch?v=AxVh5UAgURI
https://www.youtube.com/watch?v=cOlpmxb_JaA
https://www.youtube.com/watch?v=nhN4JGMmRl8
https://www.youtube.com/watch?v=XSEInYTEf_I

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  

PNI logo newsDe NAO gaat nauwer samenwerken met de collega handelsorganisaties in de tuinbouw. Doel is om richting overheid en politiek een sterkere stem te hebben. Het betreft dan afstemming en waar nodig een gezamenlijke standpunt over overkoepelende thema’s in de plantaardige handelssector. Bijvoorbeeld als het gaat over belangrijke zaken zoals voldoende overheidscapaciteit t.a.v. markttoegang en een goed bezette NVWA.

Het verband gaat PlantNet International heten. Het vorige tuinbouwverband Greenport Holland – waar de NAO niet bij betrokken was - verdwijnt hiermee.
De NAO zal vertegenwoordigd zijn in het bestuur van PlantNet International. Alle zaken die wij doen specifiek t.a.v. aardappel blijven uiteraard des NAO, het is vooral een versterking van de lobby voor gemeenschappelijke onderwerpen.

 

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nr11c SeedNL newsAl meerdere jaren zet de NAO zich, in samenspraak met de Ministeries van Landbouw en Buitenlandse Zaken, in voor het verbeteren van de vele aardappelprojecten die in het kader van ontwikkelingssamenwerking worden uitgevoerd. Insteek daarbij is dat het bedrijfsleven meer wordt betrokken en dat de lokale aardappeltelers en -consumenten er ook op langere termijn van kunnen profiteren.

Met ondersteuning door het Netherlands Food Partnership (NFP) en met actieve bijdrage van alle stakeholders, inclusief een aantal leden van de NAO, is een “Position Paper” opgesteld. Hierin wordt aangegeven op welke wijze het aardappelcluster de beoogde doelen wil realiseren. Hierna de link naar een samenvatting van Position Paper

De volledige tekst is beschikbaar met de volgende link

 

Deze activiteit wordt ondergebracht bij SeedNL. SeedNL is de bestaande Publiek – Private samenwerking tussen de sector van uitgangsmateriaal - Plantum - en de Ministeries van Landbouw en Buitenlandse Zaken. Deze Ministeries zijn tevens de belangrijkste financiers van projecten.

Het ministerie van LNV en de NAO hebben afgespraken gemaakt over de financiering van de aardappelactiviteiten binnen SeedNL. Dit leidt er o.a. toe dat na de zomer een part time medewerker binnen SeedNL verantwoordelijk wordt voor de aardappelactiviteiten. Ook krijgt de NAO een plek in de structuur van SeedNL.

Het plan is om tijdens het congres van Potato Europe 2021 in Lelystad een aftrap te geven van de activiteiten van SeedNl m.b.t. tot aardappel.

Meer informatie: t.a.v. SeedNL - An Michiels (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en m.b.t. de NAO - Karst Weening (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

  

Nr11a Stoel newsIn het kader van de sinds 2012 gehouden jaarlijkse Fascination of Plants (inmiddels in 52 landen) heeft Plantum een event neergezet op het Plein voor de 2e kamer in Den Haag. NAO behoorde tot een van de partners.

Tijdens dit event is aandacht gevraagd voor het belang van planten en de plantwetenschap voor de samenleving. Planten zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en ons welbevinden.

Het thema was Take a Seed. In een fraaie grote stoel (een kunstobject van 3,5 meter hoog en bedekt met meer dan 3000 planten) voor het gebouw van de Tweede Kamer hebben diverse politici en organisaties plaats genomen. Zij konden hun fascinatie voor planten toe lichten. De opening werd op 12 mei verricht door de Haagse burgermeester Jan van Zanen en Karin Bloemen.

Ook de NAO heeft op de zetel plaats genomen en het mooie verhaal van de Nederlandse aardappel vertelt.

Beluister en bekijk het mooie verhaal op ons VIMEO kanaal HIER.

 

Meer informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nr11b webinar ALV newsWoensdag 26 mei a.s. zal de ALV van de NAO via een livestream plaats vinden. Het Webinar zal om 15 uur beginnen en uiterlijk 16.30 uur afgerond worden.

Er is een huishoudelijk gedeelte – t.b.v. de jaarrekening, begroting en contributieregeling - met een aantal intermezzo’s. Verder is er in de tweede helft een externe spreker Tjaart Hofman – development manager Europe – van Certis BV. Hij gaat in op het thema gewasbescherming en wat er allemaal op de aardappelsector afkomt.

 

 

Net als met de ALV in Ermelo bepalen de leden zelf wie er aanwezig zullen zijn. Daartoe is een lijst met vaste contactpersonen per bedrijf opgesteld. Zij hebben alle informatie gekregen.

Mocht u willen deelnemen aan het Webinar dan is het verzoek om uw contactpersoon te raadplegen. Uiteraard zal er een opname gemaakt worden van het Webinar en deze zal gedeeld worden.

Nadere informatie: Dick Hylkema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Pagina 1 van 8