NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Handelsvoorwaarden RUCIP 2021-AHP 2018-AVC 2012

RUCIP 2021

RUCIP logoRUCIP2021 is vanaf 1 januari 2021 van kracht. De wijzigingen hebben betrekking op de invoering van Europese lijsten met arbiters en experts. De lijsten zijn opgesteld door de nationale organisaties. Deze Europese lijsten zijn geïntroduceerd voor landen zonder nationaal RUCIP-secretariaat.

Website: www.rucip.eu

 


 


 

Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018

De Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018 (AHP 2018) zijn in de zomer van 2018 gedeponeerd bij de Rechtbank in Den Haag. De verandering ten opzichte van de AHP 2015 betreft artikel 35 ‘Missers en schadeloosstelling’.
De ingangsdatum van de voorwaarden is juni 2018.

 

 


 

Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2015

Het herzieningsproces van de handelsvoorwaarden pootaardappelen waarbij NAO, LTO, VAVI en NAV zijn betrokken, is afgerond. Dit heeft geleid tot onderstaande versie van de Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2015. Deze versie hebben de vier partijen in juni 2015 getekend. Op 30 juni 2015 zijn de voorwaarden gedeponeerd bij de rechtbank in Den Haag.
De ingangsdatum van de voorwaarden is 1 juli 2015.

 

 


 

De AVC-voorwaarden (Algemene voorwaarden voor de In- en Verkoop en de Contractteelt van Consumptie-aardappelen met bijbehorend arbitragereglement) zijn ingrijpend gewijzigd. Hier de nieuwe voorwaarden van 2012 vastgesteld door LTO en de NAO.

 

 


 

 

 

Meer in deze categorie: « Areaaltelling en Oogstraming