Areaaltelling en Oogstraming

Hier vindt u de Areaaltelling van Consumptie-, Fabrieks-, Zetmeel en Pootaardappelen.
De oogstraming van de Consumptieaardappelen, geoogst, opbrengst en Totale bruto opbrengst.

Bron: CBS StatLine 1-11-2019

Regio's Nederland
Perioden 2019*
Onderwerpen Beteelde oppervlakte
voorlopige oogstraming
Geoogste oppervlakte
definitieve oogstraming
Bruto opbrengst
per ha definitief
Totale bruto opbrengst
defiitieve oogstraming
Gewassen ha 1 000 kg
Aardappelen, totaal 167.611   42.4 7.100.162
Consumptieaardappelen, totaal 78.899   49.3 3.887.397
Pootaardappelen, totaal 43.700      
Zetmeelaardappelen 45.012      

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 01-11-2019
* : voorlopige cijfers

 

 

 

3.1.Areaaltelling-GRAFIEK