NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

Prioriteiten

Afdeling Consumptie- en Pootaardappelen

Om zo snel mogelijk in te kunnen spelen op wensen van leden heeft de NAO een uitgebreid netwerk. Zo worden fytosanitaire aangelegenheden met de nVWA Plant besproken, bij exportproblemen wordt contact gezocht met de Landbouwraad in de betreffende regio en bij bewaar- en opslagvraagstukken worden specialisten benaderd.

Contacten

NAO is lid van of aangesloten bij diverse overkoepelde (internationale) organisaties: Productschap Akkerbouw, VNO-NCW en Europatat. Door al deze contacten zijn wij in staat voor leden op te treden. Ook knowhow is een pijler waarop de NAO rust. Door deelname aan cursussen van het Aardappel Studie Centrum (ASC) kan men kennis nemen van alle facetten van de aardappelhandel: biologische onderwerpen over de aardappelplant, de werking van de aardappeltermijnmarkt, het proces van aardappelen tot frites en chips etc. naast de specialistische cursussen zoals Bewaring en Gewasbescherming.

Informatievoorziening

Dagelijks worden leden via het virtueel secretariaat op de hoogte gehouden van actuele berichten (Vers van de Pers) die voor de markt van belang zijn. Het gaat hierbij om berichten van areaalcijfers, beursprijzen, export- en verwerkingcijfers consumptie-, industrie- en pootaardappelen, prijzen van termijnmarkt, binnenlands-, buitenlands-, bedrijfsnieuws en dergelijke. Deze berichten worden per email naar geïnteresseerden gezonden.

Twee-maandelijks verschijnt het nieuwsdossier voor onze leden, Spotlights, dat via email wordt aangeboden.

Voor geïnteresseerden in de aardappelbranche bestaat de mogelijkheid in het bezit te komen van alle (internationale) marktinformatie via een Abonnement om vervolgens middels een Gebruikersnaam en Wachtwoord toegang te krijgen tot de kennisbank.

Expertise

De NAO bezit over de nodige expertise van de aardappel via een buitendienst bestaande uit twee beëdigde personen. Om van ontwikkelingen op het terrein van aardappelteelt en -handel op de hoogte te blijven bevelen we u een abonnement aan op Aardappelwereld Magazine (voor de NAO leden gratis). neem een een kijkje op www.aardappelwereld.nl


Contacten in het buitenland

Buitenlandse importeurs weten de NAO te vinden. Het spreekt voor zich dat - internationaal gericht als Nederland is - contacten in het buitenland van levensbelang zijn voor de aardappelsector. Immers, ongeveer een miljoen ton consumptie- en industrieaardappelen, 600 à 800.000 ton pootaardappelen en twee miljoen ton aardappelproducten (basis verse aardappelen) gaan naar buitenlandse klanten.

Door importeurs te woord te staan en eventueel te helpen verricht de NAO dus indirect weer diensten voor Nederlandse exporteurs. Dat spreekt voor zich bij het doorsturen, eventueel per fax, van handelsaanvragen, maar ook vragen van een andere orde - bijvoorbeeld marktinformatie - worden beantwoord.

Uitstekende kwaliteit

Nederland is in staat enorme hoeveelheden aardappelen te exporteren en te verwerken doordat het basisproduct de aardappel mondiaal bekend staat vanwege haar uitstekende kwaliteit. Die reputatie dankt Nederland onder andere aan uitmuntende teeltgronden, knowhow bij de telers, moderne machines en degelijke. Echter, stilstand is achteruitgang, dus de sector is continue bezig met verdere verbeteringen. Hoe kunnen we met nog minder middelen dezelfde of misschien zelfs nog betere kwaliteit telen? Wat gebeurt er tijdens het kleinverpakkingsproces met de aardappel? Waar kan hij een beschadiging oplopen?

Alle Nederlandse kleinverpakkers hebben zelfs een hygiënecode getekend teneinde de kwaliteitszorg op een hoger plan te brengen. De steeds verder doorgaande segmentatie biedt de Nederlandse aardappelsector kansen. De ene markt vraagt vastkokende aardappelen, de andere schakelt over op biologisch geteelde aardappelen, etc. De Nederlandse aardappelsector wil nog sneller inspelen op veranderende behoeftes van de diverse deelmarkten. De sector investeert ook geld in diverse "Wageningse" onderzoeken om de bewaring van aardappelen op een nog hoger niveau te krijgen. Kortom, Nederland zit zeker niet stil.

Imago

De Nederlandse aardappelsector weet hoe belangrijk imago is. Echter, het beseft eveneens dat kwaliteit essentieel is. De (inter)nationale waardering komt dan vanzelf.