NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

HBAG

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de product- en bedrijfsschappen, waaronder het Hoofdbedrijfsschap Agrarische Groothandel Commissie Aardappelen, opgeheven.

Instellingsbesluit

Het Hoofdbedrijfschap was ingesteld voor de ondernemingen waarin wordt uitgeoefend de groothandel, behoudens de doorvoer- en driehoekshandel, of het bedrijf van tussenpersonen in aardappelen, al dan niet tezamen met het bedrijf van het sorteren, het wassen of het stomen van aardappelen (artikel 3 lid 2a HBAG-Instellingsbesluit).

Het hoofdbedrijfschap had commissies voor aangelegenheden verband houdend met consumptie-, fabrieks- en voeraardappelen en pootaardappelen (artikel 5 lid 1a en b HBAG-Instellingsbesluit).

Vrijwaring

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daaraan gekoppelde externe websites of pagina's worden uitgesloten.

Presentatie