NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

NAO Erkenningsregeling Tarragrond

De NAO heeft in overleg met NVWA de 'NAO Erkenningsregeling Tarragrond voor Handelaren' (NAO-regeling) opgesteld. De regeling is bedoeld voor handelaren die aardappelen verhandelen die zijn geteeld op officieel AM-besmette percelen (AM-partijen). Deze aardappelen mogen volgens NVWA-regelgeving uiteindelijk alleen worden afzet aan NVWA-erkende verwerkers. De teler moet dit kunnen aantonen.

Deelname aan de regeling biedt handelaren het voordeel dat zij geen verklaring van NVWA-erkende verwerkers hoeven door te sluizen naar de teler. Voor de teler is het afdoende dat hij bij controle door NVWA kan aantonen, dat hij zijn aardappelen geteeld op een officieel AM-besmet perceel (AM-partij), aan een handelaar heeft geleverd die zich heeft aangemeld voor de NAO-regeling (NAO-erkende handelaar).

De regeling is met ingang van 1 juni 2015 van kracht geworden.

NAO Erkenningsregeling
Bedrijven die aardappelen afkomstig van een officieel AM-besmet perceel verwerken dienen zich aan te melden voor de NVWA-erkenningsregeling tarragrond voor verwerkers.

Meer informatie en overzicht van erkende verwerkers staat op:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/planten-plantaardige-producten/dossier/aardappelmoeheid/tarragrond-en-afzet-aardappelen/aardappelverwerkende-bedrijven