NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

PCC Hygiëneprotocol Ringrot

PCC TRANSPORT-  / HYGIËNEPROTOCOL RINGROT POOTAARDAPPELEN

pcc180x120

PCC verplicht nieuwe tierip vanaf 1 februari 2021

Met ingang van 1 februari 2021 vervallen de oude tierips waarmee wasplaatsen gereinigde en ontsmette transportmiddelen verzegelen. De nieuwe tierip heeft een NAO-logo waardoor de herkenbaarheid wordt vergroot. De nieuwe tierips blijven rood en zijn voorzien van een uniek nummer. Het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor het vervoer van pootgoed is een Nr1b tierips transport NAO logo news2verplichting van het PCC Hygiëneprotocol Ringrot. Pootgoedtelers, handelaren, pootaardappelbewerkers, transporteurs en wasplaatsen van transportmiddelen kunnen zich voor dit protocol laten certificeren. Door deelname van deze schakels ontstaat een volledig gecertificeerde keten van pootgoedproductie, bewerking, transport en handel.

 

 

Formulier voor aanmelding Hygiëneprotocol en Hygiënecode

 

M.i.v. 3 januari 2020 Nieuwe versies van Pootgoedteler (v2.5) en Handel (v2.3)

M.i.v. 20 november 2018 Nieuwe versies van Centraal Bewerker (v2.4), Transport (v2.4) en Wasbedrijf (v2.4)

Vanaf januari 2014 heeft het PCC Hygiëneprotocol Ringrot een professionaliseringslag gemaakt. Zo is de vormgeving aangepast zodat die aansluit bij formats zoals die gebruikelijk zijn voor certificatieschema's. De richtlijnen zijn per schakel (handel, transport, wasplaats, centraal bewerker en pootgoedteler) geformuleerd. In de eisen wordt onderscheid gemaakt tussen eisen die een 'verplichting', 'sterke aanbeveling'en 'advies' zijn. De inhoud van het protocol is daarmee beter afgestemd op de praktijk.

De controle en certificering voor de Handel, Transport en Wasplaats blijven liggen bij de NAO-Buitendienst. Zij kunnen zich voor certificering aanmelden via het aanmeldformulier op www.nao.nl.

De NAK neemt de controle van Centraal Bewerker en Pootgoedteler op zich. Voor Centraal Bewerkers komt een aanmeldformulier op www.nak.nl beschikbaar. Centraal Bewerkers die zich voorheen door de NAO lieten certificeren, gaan automatisch over naar de NAK. De NAO-Buitendienst begeleidt de NAK bij de overgang. Pootgoedtelers kunnen zich tijdens de veldaangifte 2014 tegelijkertijd aanmelden voor deelname aan het protocol.

 

NAK FAQ's Pootgoedteler en Bewerker

Voormalig voorzitter Upt Hiddema van de PCC (samenwerkingsverband NAO en LTO) vertelt over het Hygiëneprotocol Ringrot.

 

 

 

Handleidingen reiniging en ontsmetting transportmiddelen in NL, DU, FR, EN.

 

Vertalingen transportdeel van het PCC Hygiëneprotocol (DU, FR en EN)

 

Vertalingen wasbedrijf van het PCC Hygiëneprotocol (DU, FR en EN)

 

Toegelaten ontsmettingsmiddelen

 

Praktisch advies van NVWA voor preventieve ontsmetting (versie 4.1 apr2016)

 

NAO-erkende Transportbedrijven en Wasplaatsen

 

NAO-erkende Handelsbedrijven en Centrale Bewerkers