NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

PCC richtlijnen virulente AM pootgoed en ATR-teler

Deze adviserend richtlijn is opgesteld door de Pootaardappel Contact Commissie (PCC = samenwerkingsverband LTO-NAO). Hoewel deze richtlijn met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt de PCC geen aansprakelijkheid voor de eventuele onjuiste of ontbrekende gegevens en de mogelijke gevolgen daarvan.

PCC-secretariaat Van Stolkweg 31 Postbus 84102 2508 AC DEN HAAG

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever of auteur (PCC, Van Stolkweg 31, 2585 JN Den Haag, tel 070-3589331, fax 070- 3544290, www.nao.nl)