NAO-Proj200x65
 
 lege cel lege cel
pcc180x120
 

 

 

 

  

NAO Erkenningen

De NAO geeft diverse erkenningen uit aan bedrijven die voldoen aan de, door de NAO, gestelde voorwaarden voor bv. hygiëne binnen het bedrijf of vervoer van pootaardappelen.

De volgende erkenningen kunnen door een bedrijf gehaald worden:

Hygiëne code

Hygiëne protocol Ringrot

Rusland protocol voor export

Van de diverse erkenningen zijn overzichten waarop te zien is welke bedrijven betreffende erkenning hebben verworven.